ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Unit 16 lớp 6 Pollution


Bài học Unit 16 Man and the environment phần B Pollution hướng dẫn các em luyện nghe, lặp lại và đọc bài với nội dung xoay quanh vấn đề ô nhiễm môi trường. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 

 

 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 16 Lớp 6 Task B1

  • Listen and read. Then answer the questions. (Nghe và đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

 

 

 

 

 

 

Questions (Câu hỏi)

a) Why are wild animals and plants in danger? (Tại sao động vật hoang dã và thực vật đang bị đe dọa?)

b) What is polluting the air? (Cái gì đang gây ô nhiễm cho không khí?)

c) Where does the pollution come from? (Sự ô nhiễm bắt nguồn từ đâu?)

d) What is polluting the land, the rivers and the oceans? (Cái gì đang làm ô nhiễm đất đai, sông ngòi và đại dương?)

Guide to answer

a. Because we are destroying the forests.

b. The burning of coal, oil and gas is polluting the air.

c. The pollution comes from our production of too much trash and our burning of oil, goal and gas.

d. Our production of too much trash is polluting the land, the rivers and the oceans.

  • Phần dịch bài nghe đọc Task B1

Chúng ta đang làm gì với môi trường?

Chúng ta đang tàn phá rừng.

Chúng ta đang hủy diệt động vật hoang dã và thực vật.

Chúng ta đang lãng phí quá nhiều nước.

Chúng ta đang đốt quá nhiều than đá, dầu mỏ và khí đốt.

Chúng ta đang lãng phí quá nhiều điện.

Việc này đang gây ô nhiễm không khí bằng các khí thải.

Chúng ta đang thải ra quá nhiều rác.

Việc này đang làm ô nhiễm đất đai, sông ngòi và đại dương.

2. Unit 16 Lớp 6 Task B2

Listen and read. (Nghe và đọc.)

  • We can help the environment by following these rules. (Chúng ta có thể giúp cải thiện môi trường bằng cách tuân theo các qui tắc sau.)
DON'T - ĐỪNG DO - HÃY

a) Don't throw trash on the street.

(Đừng vứt rác trên đường.)

e) Keep off the grass.

(Tránh giẫm lên cỏ.)

b) Don't pick flowers.

(Đừng hái hoa.)

f) Save water.

(Hãy tiết kiệm nước.)

c) Don't damage trees.

(Đừng phá hoại cây cối.)

g) Collect paper.

(Hãy thu gom giấy.)

d) Don't throw trash in the country.

(Đừng vứt rác ở miền quê.)

h) Collect bottles and cans.

(Hãy thu gom chai và lon.)

  • Now match the rules with these signs. (Bây giờ ghép các qui tắc trên với các dấu hiệu này.)

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide to answer

a) Don't throw trash in the street. - tranh c)

b) Don't pick flowers. - tranh f)

c) Don't damage trees. - tranh a)

d) Don't throw trash in the country. - tranh h)

e) Keep off the grass. - tranh e)

f) Save water. - tranh b)

g) Collect paper. - tranh g)

h) Collect bottles. - tranh d)

3. Unit 16 Lớp 6 Task B3

Play with words. (Chơi với chữ.)

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

 

 

 

 

 

4. Unit 16 Lớp 6 Task B4

  • Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.)
  • Bài dịch hội thoại Task B4

Lan: Chúng ta không nên xả rác.

Ba: Chúng ta sẽ làm gì?

Nga: Hãy bỏ rác vào sọt.

Nam: Không có cái sọt rác nào cả.

Lan: Vậy thì chúng ta nên bỏ rác vào một cái túi rồi mang về nhà.

5. Unit 16 Lớp 6 Task B5

Practice using should and shouldn't with a partner. Write rules for the pictures. (Luyện tập sử dụng shouldshouldn't với bạn học. Viết các qui tắc cho các bức tranh.)

Example

a) We should not leave trash. (Chúng ta không nên xả rác.)

Tiếng Anh 6 và ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6

 

 

 

 

 

 

a) We should not leave trash.

b) We should save water. (Chúng ta nên tiết kiệm nước.)

c) We should not damage trees. (Chúng ta không nên phá hoại cây xanh.)

d) We should collect cans and bottles. (Chúng ta nên thu lượm chai và lọ.)

e) We should not pick flowers. (Chúng ta không nên ngắt hoa)

6. Unit 16 Lớp 6 Task B6

  • Listen and read. Then answer the questions. (Lắng nghe và đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)

Questions (Câu hỏi)

a) In Viet Nam, what do we collect and recycle? (Ở Việt Nam, chúng ta đang thu gom và tái chế cái gì?)

b) What do we do with waste food? (Chúng ta làm gì với thức ăn thừa?)

c) What do factories do with waste and scrap? (Các nhà máy làm gì với phế thải và phế liệu?)

d) Do you collect things? (Bạn có thu gom các đồ vật không?)

e) What do you collect? (Bạn thu gom làm gì?)

Guide to answer

a. In Vietnam, we collect empty bottles, cans, waste paper, scrap metal and old plastic and recycle them.

b. We feed it to pigs.

c. Factories recycle them and then use them.

d. Yes, I do.

e. I collect waste paper for our school mini-project.

  • Phần dịch bài nghe nghe đọc Task B6

Ở Việt Nam, chúng ta tái sử dụng nhiều thứ.

Chúng ta thu gom thức ăn thừa và cho lợn ăn.

Chúng ta thu lượm chai và lon và tái chế chúng.

Chúng ta thu gom giấy vụn, kim loại phế liệu và nhựa cũ và tái chế chúng.

Các nhà máy ở Việt Nam sử dụng tất cả những thứ này.

MGID

Bài tập trắc nghiệm Part B Unit 16 lớp 6

Trên đây là nội dung bài học Unit 16 tiếng Anh lớp 6 Part B - Pollutions, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 16 lớp 6 Pollution

Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Hỏi đáp Part B Unit 16 Lớp 6

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

MGID
YOMEDIA