ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Unit 16 lớp 6 Animals and Plants


Bài học Unit 16 Man and the environment phần A Animals and Plants hướng dẫn các em luyện nghe, lặp lại và đọc bài với nội dung xoay quanh con người và động vật. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 

 

 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 16 Lớp 6 Task A1

 • Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.)

Unit 16 Lớp 6

2. Unit 16 Lớp 6 Task A2

 • Listen and read. Then answer the questions. (Nghe và đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)
 • Answer the questions (Trả lời câu hỏi)

a) How much rice does Mr. Hai produce? (Ông Hai làm ra bao nhiêu lúa?)
b) Does he produce any vegetables? (Ông ấy có làm ra nhiều rau không?)
c) How much fruit does he produce? (Ông Hai thu hoạch được bao nhiêu trái cây?)
d) How much milk do his cows produce? (Những con bò của ông ấy cho bao nhiêu sữa?)
e) How many eggs do his chickens produce? (Những con gà của ông ấy cho bao nhiêu trứng?)

Guide to answer

a. He produces a lot of rice.
b. Yes, he does
c. He produces a little fruit.
d. They produce a little milk.
e. His chickens produce a lot of eggs.

 • Phần dịch bài nghe đọc Task A2

Ông Hai là một nông dân. Ông ấy có vài thửa ruộng và làm ra được nhiều lúa gạo. Ông có một mảnh đất nhỏ gần nhà và trồng một ít rau ở đó. Ông cũng có một vài cây ăn trái. Chúng cho một ít trái cây.

Ông Hai nuôi vài con vật. Ông có hai con trâu. Chúng cày ruộng và kéo xe. Ông có vài con bò cái. Chúng cho một ít sữa. Ông nuôi vài con gà. Chúng đẻ được nhiều trứng. Ông còn có một con chó và hai con mèo.

3. Unit 16 Lớp 6 Task A3

 • Listen and write the letter of the picture under the right heading. (Lắng nghe và viết mẫu tự của tranh dưới tiêu đề thích hợp.)

Unit 16 Lớp 6 Task a3

Guide to answer

 • some potatoes - tranh a)
 • a few flowers - tranh f)
 • a lot of vegatables - tranh d)
 • a lot of rice - tranh e)
 • some onions - tranh c)
 • a few tomatoes - tranh b)

4. Unit 16 Lớp 6 Task A4

 • Listen and read. (Nghe và đọc.)

Dân số thế giới đang gia tăng. Nhiều người hơn cần nhiều thực phẩm hơn. Nhiều người hơn cần nhiều đồng ruộng hơn. Chúng ta đang đốn những khu rừng. Các nông dân đang đốt rừng. Họ cần thêm đồng ruộng. Chúng ta đang hủy diệt thực vật và động vật. Những loài động vật Châu Á này đang bị đe dọa.

5. Unit 16 Lớp 6 Task A5

Answer the questions using because. (Trả lời các câu hỏi bởi sử dụng because.)

a) Why do we need more land? (Tại sao chúng ta cần nhiều đất hơn?)

b) Why do farmers burn the forests? (Tại sao những người nông dân lại đốt rừng?)

c) Why are these Asian animals in danger? (Tại sao các loài động vật Châu Á này đang bị đe dọa?)

Guide to answer

a. Because we need more food.

b. Because they need more fields.

c. Because people are destroying their life environment.

MGID

Bài tập trắc nghiệm Part A Unit 16 Lớp 6

Trên đây là nội dung bài học Unit 16 Tiếng Anh lớp 6 Part A - Animals and Plans, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 16 lớp 6 Animals and Plants

Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

MGID
YOMEDIA