ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Unit 15 lớp 6 We are the world


Bài học Unit 15 Tiếng Anh lớp 6 Part A - We are the world hướng dẫn các em cách hỏi, giới thiệu bản thân đến từ các quốc gia trên thế giới.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 

 

 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 15 Lớp 6 Task A1

  • Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.)

  • Hướng dẫn dịch

- Tên tôi là Laura. Tôi đến từ Canada.

- Tên tôi là Marie. Tôi đến từ Pháp.

- Tên tôi là Lee. Tôi đến từ Trung Quốc.

- Tên tôi là John. Tôi đến từ Anh.

- Tên tôi là Yoko. Tôi đến từ Nhật Bản.

- Tên tôi là Susan. Tôi đến từ Anh.

- Tên tôi là Bruce. Tôi đến từ Úc.

- Tên tôi là Minh. Tôi đến từ Việt Nam.

  • Now ask and answer. (Bây giờ hỏi và trả lời.)

- Where's he from? (Anh ấy đến từ đâu?)

=> He's from Canada.

- Where's she from?

=> She's from Great Britain.

- Where's she from?

=> She's from Japan.

- Where's this man from?

=> He's from Australia.

2. Unit 15 Lớp 6 Task A2

  • Listen and read. (Lắng nghe và đọc.)

  • Hướng dẫn dịch

- Tên tôi là Minh. Tôi đến từ Việt Nam. Tôi nói tiếng Việt.

- Minh đến từ Việt Nam. Cậu ấy nói tiếng Việt.

3. Unit 15 Lớp 6 Task A3

  • Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.)
Name Country Nationality Language
Minh Vietnam Vietnamese Vietnamese
Yoko Japan Japanese Japanese
Lee China Chinese Chinese
Bruce Australia Australian English
Susan Great Britain British English
Laura Canada Canadian English and French

 

4. Unit 15 Lớp 6 Task A4

Make dialogues. Practice with a partner. Use the table in exercise 3. (Làm các đoạn hội thoại. Luyện tập với bạn học. Sử dụng bảng trong bài tập 3.)

Guide to answer

a)

Thu: Who's that?

Chi: It's Bruce.

Thu: Where's he from?

Chi: He's from Australia.

Thu: What's his nationality?

Chi: He's Australian.

Thu: Which language does he speak?

Chi: He speaks English.

b)

A: Who's that?

B: It's Miss Susan.

A: Where's she from?

B: She's from Great Britain.

A: What's her nationality?

B: She's British.

A: Which language does she speak?

B: She speaks English.

5. Unit 15 Lớp 6 Task A5

  • Write. Read this postcard from Nhan. (Viết. (Đọc bưu thiếp từ Nhân.))
  • Now write a postcard to Nhan from Minh in your exercise book. Begin with: (Bây giờ viết một tấm bưu thiếp của Minh gửi cho Nhân vào vở bài tập của em. Bắt đầu với:)

Guide to answer

24 October, 2016

Dear Nhan,

I am on vacation in Vung Tau. Luckily, the weather at this moment is beautiful. The sea is warm and calm. I'm going to go swimming with my friends at Bai Dau Beach. I'm going to visit the lighthouse tomorrow and take some photographs there.

Yours truly,

Minh

6. Unit 15 Lớp 6 Task A6

Answer. Then write the answers in your exercise book. (Trả lời. Sau đó viết các câu trả lời vào trong vở bài tập của em.)

a) What's your name?

=> My name's ... (your name)

b) How old are you?

=> I'm twelve years old.

c) Where are you from?

=> I'm from Ha Noi.

d) Which language do you speak?

=> I speak Vietnamese.

e) Which school do you go to?

=> I go to Quang Trung High School.

f) Which grade are you in?

=> I'm in Grade 6.

MGID

Bài tập trắc nghiệm Part A Unit 15 Lớp 6

Trên đây là nội dung bài học Unit 15 Tiếng Anh lớp 6 Part A - We are the world, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 15 lớp 6 We are the world

Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Hỏi đáp Part A Unit 15 Lớp 6

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

MGID
YOMEDIA