ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Unit 14 lớp 6 Vacation destinations


Bài học Unit 14 Tiếng Anh lớp 6 Part A - Vacation Destinations hướng dẫn các em đọc và tìm hiểu về kế hoạch cho tương lai gần cụ thể là kì nghỉ hè tới.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 

 

 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 14 Lớp 6 Task A1

  • Listen and repeat. Then practise the dialogue with a partner. (Nghe và lặp lại. Sau đó luyện tập hội thoại với bạn học.)
  • Hướng dẫn dịch

Ba: Bạn dự định làm gì vào kì nghỉ hè này?

Lan: Mình sẽ đi thăm Huế.

Ba: Bạn định ở đâu?

Lan: Mình sẽ ở với cô và chú mình.

Ba: Bạn định ở lại bao lâu?

Lan: Một tuần.

Ba: Bạn sẽ làm gì ở Huế?

Lan: Mình sẽ đi thăm Thành Nội.

2. Unit 14 Lớp 6 Task A2

Answer. Then write the answers in your exercise book. (Trả lời. Sau đó viết các câu trả lời vào vở bài tập của em.)

Guide to answer

a) What is Lan going to do? (Lan sẽ làm gì?)

=> She's going to visit Hue.

b) Where is she going to stay? (Cô ấy sẽ ở đâu?)

=> She's going to stay with her aunt and uncle.

c) How long is she going to stay? (Cô ấy sẽ ở bao lâu?)

=> She's going to stay there for a week.

d) What is she going to do? (Cô ấy sẽ làm gì?)

=> She's going to visit the citadel.

3. Unit 14 Lớp 6 Task A3

  • Write. (Viết.)

Prepare a dialogue with a partner. Write it in your exercise book. (Chuẩn bị một đoạn hội thoại với bạn học. Viết nó vào trong vở bài tập của em.)

Guide to answer

Ha Long Bay

A: What are you going to do this summer vacation?

B: I'm going to visit Ha Long Bay.

A: Where are you going to stay?

B: I am going to stay in a hotel.

A: How long are you going to stay?

B: For two weeks.

A: What are you going to do?

B: I am going to visit the beach and swim.

4. Unit 14 Lớp 6 Task A4

  • Listen and read. (Nghe và đọc.)
  • Hướng dẫn dịch

- Phương và Mai dự định đi nghỉ vào mùa hè này.

Đầu tiên, họ sẽ đến chơi Vịnh Hạ Long hai ngày.

Họ sẽ ở với cô chú của họ.

- Sau đó họ sẽ ở tại một khách sạn ở Hà Nội ba ngày.

Họ sẽ đến thăm Đền Ngọc Sơn.

- Tiếp đó, họ sẽ đến thăm bạn bè ở Huế trong hai ngày.

Họ sẽ đi thăm Thành Nội.

- Sau đó, họ sẽ ở lại nhà một người bạn ở Nha Trang trong ba ngày.

- Cuối cùng, họ sẽ ở với ông bà ở Thành Phố Hồ Chí Minh một tuần.

5. Unit 14 Lớp 6 Task A5

  • Practice. (Luyện tập.)

Make a table of notes about five different places Phuong and Mai are going to visit in their vacation. Use these headings. (Lập bảng ghi chú về 5 địa điểm khác nhau mà Phương và Mai định đến thăm trong kì nghỉ của họ. Sử dụng các tiêu đề:)

- Places they are going to visit. (Địa danh họ sẽ đến thăm.)

- Where they are going to stay. (Nơi họ định ở.)

- How long they are going to stay. (Họ định ở lại bao lâu.)

- What they are going to do. (Họ định làm gì.)

Guide to answer

  Place Where (stay) How long Activities
Fist Ha Long uncle & aunt's home 2 days visit Ha Long Bay
Then Ha Noi hotel 3 days see Ngoc Son Temple
Next Hue friend's house 2 days see the citadel
After that Nha Trang friend's house 3 days visit the beach and swim
Finally HCM City grandparents 1 week visit grandparents

 

Then ask and answer questions about the table with a partner. (Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi về bảng trên với bạn học.)

- Which place are they going to visit first?

They're going to visit Hạ Long Bay first.

- Where are they going to stay?

They're going to stay with their aunt and uncle.

- How long are they going to stay there?

They're going to stay there for two days.

- Then, where're they going to go?

They're going to Hanoi.

- Where're they going to stay?

They're going to stay in a hotel.

- How long are they going to stay?

They're going to stay for three days.

- What're they going to do?

They're going to see Ngoc Son Temple.

Next, where're they going to go?

....

MGID

Bài tập trắc nghiệm Part A Unit 14 Lớp 6

Trên đây là nội dung bài học Unit 14 Tiếng Anh lớp 6 Part A - Vacation Destinations, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 14 lớp 6 Vacation destinations

Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Hỏi đáp Part A Unit 14 Lớp 6

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

MGID
YOMEDIA