ADMICRO
15AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Unit 14 lớp 6 Suggestions


Bài học Unit 14 Tiếng Anh lớp 6 Part C - Suggestions hướng dẫn các em thực hiện và đưa ra một số lời đề nghị và cách đáp lại những đề xuất đó.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 

 

 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 14 Lớp 6 Task C1

  • Listen and read. Then practice in groups. (Nghe và đọc. Sau đó luyện tập theo nhóm.)
  • Hướng dẫn dịch

Ba: Chúng ta sẽ làm gì vào kì nghỉ này?

Lan: Chúng ta hãy đi cắm trại đi.

Nam: Chúng ta không có lều. Đi Huế nhé?

Nga: Mình không muốn đi Huế. Sao chúng ta không đi Chùa Hương?

Ba: Ý kiến hay đấy. Chúng ta sẽ đi bằng phương tiện gì?

Lan: Chúng ta hãy đi bộ đến đó.

Nam: Không, xa quá. Đi bằng xe đạp nhé?

Nga: Không được. Trời quá nóng.

Ba: Chúng ta hãy đi bằng xe buýt nhỏ đi.

Nam: Ừ. Ý kiến hay đấy.

2. Unit 14 Lớp 6 Task C2

  • Answer. Then write the answers in your exercise book. (Trả lời. Sau đó viết các câu trả lời vào trong vở bài tập của em.)

Guide to answer

a) What does Nam want to do? (Nam muốn làm gì?)

=> He wants to go to Hue.

b) What does Nga want to do? (Nga muốn làm gì?)

=> She wants to go to Huong Pagoda.

c) How does Lan want to travel? (Lan muốn đi bằng phương tiện gì?)

=> She wants to go on foot.

d) Why doesn't Nam want to walk? (Tại sao Nam không muốn đi bộ?)

=> Because it's too far.

e) How does he want to travel? (Cậu ấy muốn đi bằng phương tiện gì?)

=> He wants to go by bike.

f) Why doesn't Nga want to go by bike? (Tại sao Nga không muốn đi bằng xe đạp?)

=> Because it's too hot.

g) How does Ba want to go? (Ba muốn đi bằng phương tiện gì?)

=> He wants to go by minibus.

3. Unit 14 Lớp 6 Task C3

Look at the pictures. Work with a partner and make suggestions about them. (Nhìn vào tranh. Làm việc với bạn học và đưa ra lời đề nghị cho họ.)

Sử dụng: Let's ..., What about ...?, Why don't we ...?

Guide to answer

a) Let's go to the beach.

b) Why don't we go to the museum?

c) What about playing volleyball?

d) Let's go to the zoo.

e) Why don't we play tennis?

f) What about going camping?

MGID

Bài tập trắc nghiệm Part C Unit 14 Lớp 6

Trên đây là nội dung bài học Unit 14 tiếng Anh lớp 6 part C - Suggestions, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 14 lớp 6 Suggestions

Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Hỏi đáp Part C Unit 14 Lớp 6

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

MGID
YOMEDIA