ADMICRO
15AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Unit 14 lớp 6 Free time plans


Bài học Unit 14 Tiếng Anh lớp 6 Part B - Free time plans hướng dẫn các em lập kế hoạch và thực hiện một số hoạt động vào thời gian rảnh rỗi.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 

 

 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 14 Lớp 6 Task B1

  • Listen and repeat. Then practice with a partner. (Lắng nghe và lặp lại. Sau đó luyện tập với bạn học.)
  • Hướng dẫn dịch

Tuấn: Tối nay bạn sẽ làm gì?

Lan: Mình định làm bài tập về nhà.

Tuấn: Bạn định làm gì vào ngày mai?

Lan: Mai là Chủ Nhật. Mình sẽ đến bạn mình. Sau đó chúng tớ sẽ đi xem phim. Còn bạn thì sao?

Tuấn: Tối nay, mình sẽ chơi cầu lông. Ngày mai, mình sẽ đi xem trận đá bóng.

2. Unit 14 Lớp 6 Task B2

Prepare two dialogues with a partner. Then write them in your exercise book. (Chuẩn bị hai bài hội thoại với bạn học. Sau đó viết chúng vào vở bài tập của em.)

Guide to answer

a)

A: What're you going to do tonight?

B: I'm going to see a movie.

A: What're you going to do tomorrow?

B: It's a weekend. I'm going walking. What about you?

A: Tonight, I'm going to do my homework and some English exercises. Tomorrow, I'm going to help my father to repair my bike.

b)

A: What are you going to do tonight?

B: I'm going to help my Mom.

A: What are you going to do tomorrow?

A: It's Sunday. I'm going to play volleyball. What about you?

B: Tonight, I'm going to watch TV. Tomorrow, I'm going to do my homework.

3. Unit 14 Lớp 6 Task B3

  • Listen and read. Then practice with a partner. (Lắng nghe và đọc. Sau đó luyện tập với bạn học.)
  • Hướng dẫn dịch

Nga: Chào Ba. Bạn định làm gì vào cuối tuần này?

Ba: Mình sẽ đi xem phim.

Nga: Rạp chiếu phim nào?

Ba: Rạp Sao Mai.

Nga: Bạn sẽ xem phim gì?

Ba: Công viên Khủng long.

Nga: Phim này có hay không?

Ba: Mình không biết nữa.

4. Unit 14 Lớp 6 Task B4

Answer. Then write the answers in your exercise book. (Trả lời. Sau đó viết các câu trả lời vào trong vở bài tập của em.)

Guide to answer

What are you going to do on the weekend? (Bạn định/sẽ làm gì vào cuối tuần?)

- On Saturday morning, I'm going to jog with my father.

- On Saturday afternoon, I'm going to learn my lessons and do exercises.

- On Saturday evening, I'm going to watch TV.

- On Sunday morning, I'm going to visit our grandparents with my parents.

- On Sunday afternoon, I'm going to play soccer.

- On Sunday evening, I'm going to review lessons (ôn lại bài) and watch TV.

5. Unit 14 Lớp 6 Task B5

  • Listen and read. (Nghe và đọc.)
  • Hướng dẫn dịch

Minh và các bạn của anh ấy sẽ có một chuyến dã ngoại gần một cái hồ.

Nam sẽ mang theo chiếc máy ảnh của anh ấy. Anh ấy sẽ chụp vài tấm hình.

Tuấn sẽ mang theo một ít đồ ăn.

Minh sẽ mang theo một ít đồ uống.

  • Now, ask and answer (Bây giờ, hỏi và trả lời:)

- What are Minh and his friends going to do?

=> They're going to have a picnic near a lake.

- What's Nam going to bring?

=> He's going to bring his camera.

- What's he going to do?

=> He's going to take some photos.

- What's Tuan going to do?

=> He's going to bring some food.

- What about Minh?

=> He's going to bring some drinks.

6. Unit 14 Lớp 6 Task B6

Vui and her four friends are planning a camping vacation. They are going to camp for three days. What are they going to bring? (Vui và bốn người bạn của cô ấy đang lên kế hoạch đi cắm trại. Họ sẽ đi cắm trại trong ba ngày. Họ định mang theo những thứ gì?)

  • Listen and match the names with the right pictures. (Lắng nghe và ghép tên đúng với các tranh.)

Vui       Ly          Lan          Mai           Nga

Guide to answer

Tranh a) - Nga

Tranh b) - Lan

Tranh c) - Vui

Tranh d) - Ly

Tranh e) - Mai

  • Then write sentences about the five girls. (Sau đó viết các câu về 5 cô gái này.)

Vui is going to bring some food.

Ly is going to bring some drinks.

Lan is going to bring a camera.

Mai is going to bring a tent.

And Nga is going to bring a ball.

MGID

Bài tập trắc nghiệm Part B Unit 14 Lớp 6

Trên đây là nội dung bài học Unit 14 Tiếng Anh lớp 6 Part B - Free time plans, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 14 lớp 6 Free time plans

Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Hỏi đáp Part B Unit 14 Lớp 6

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

MGID
YOMEDIA