ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Unit 13 lớp 6 The weather and seasons


Bài học Unit 13 Tiếng Anh lớp 6 Part A - The weather and seasons giới thiệu các em làm quen với một số thông tin về thời tiết và các mùa trong năm.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 

 

 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 13 Lớp 6 Task A1

  • Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.)

  • Hướng dẫn dịch

a) It is hot in the summer. (Trời nóng vào mùa hè.)

b) It is cold in the winter. (Trời lạnh vào mùa đông)

c) It is warm in the spring. (Trời ấm vào mùa xuân.)

d) It is cool in the fall. (Trời mát vào mùa thu.)

2. Unit 13 Lớp 6 Task A2

  • Practice with a partner. Ask and answer questions about the weather. (Luyện tập với bạn học. Hỏi và trả lời các câu hỏi về thời tiết.)

Guide to answer

- What's the weather like in the winter?

It's cold.

- What's the weather like in the spring?

It's warm.

- What's the weather like in the fall?

It's cool.

3. Unit 13 Lớp 6 Task A3

  • Listen and repeat. Then ask and answer the question. (Lắng nghe và lặp lại. Sau đó hỏi và trả lời câu hỏi.)

  • Hướng dẫn dịch

What weather do you like?

(Bạn thích thời tiết như thế nào?)

a) I like hot weather. (Tôi thích thời tiết nóng.)

b) We like cold weather. (Chúng tôi thích thời tiết lạnh.)

c) She likes cool weather. (Cô ấy thích thời tiết mát.)

d) They like warm weather. (Họ thích thời tiết ấm.)

  • Ask and answer the question (Hỏi và trả lời câu hỏi)

- What weather do you like?

=> I like cool weather.

- What weather does your friend like?

=> He/She likes cold weather.

- What weather do they like?

=> They like hot weather.

4. Unit 13 Lớp 6 Task A4

  • Read. (Đọc.)
  • Hướng dẫn dịch

Khi trời nóng, Ba đi bơi.

Khi trời lạnh, cậu ấy chơi đá bóng.

Khi trời mát, cậu ấy đi bộ.

Khi trời ấm, cậu ấy đi câu cá.

  • Now practice with a partner. (Bây giờ luyện tập với bạn học.)

a)

- What does Ba do when it's hot? (Ba làm gì khi trời nóng?)

=> He goes swimming.

- What does Ba do when it's cool? (Ba làm gì khi trời mát?)

=> He goes jogging/ goes for a walk.

- What does Ba do when it's warm? (Ba làm gì khi trời ấm?)

=> He goes fishing.

- What does Ba do when it's cold? (Ba làm gì khi trời lạnh?)

=> He plays soccer.

b)

- What do you do when it's hot?

=> I go swimming.

- What do you do when it's cold?

=> I play badminton/ soccer/tennis ...

- What do you do when it's warm?

=> I go walking.

- What do you do when it's cool?

=> I go for a picnic.

MGID

Bài tập trắc nghiệm Part A Unit 13 Lớp 6

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Unit 13 Tiếng Anh lớp 6 Part A - The weather and seasons, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 13 lớp 6 The weather and seasons

Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Hỏi đáp Part A Unit 13 Lớp 6

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

MGID
YOMEDIA