ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Unit 13 lớp 6 Activities in the seasons


Bài học Unit 13 Tiếng Anh lớp 6 Part B - Activities in seasons hướng dẫn các em miêu tả một số hoạt động và sở thích thường làm theo các mùa trong năm.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 

 

 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 13 Lớp 6 Task B1

  • Listen and repeat. (Nghe và lặp lại.)
  • Hướng dẫn dịch

a) We often play volleyball in the spring. (Chúng tôi thường chơi bóng chuyền vào mùa xuân.)

b) They sometimes go sailing in the fall. (Đôi khi họ đi bơi thuyền vào mùa thu.)

c) I often go swimming in the summer. (Tôi thường hay đi bơi vào mùa hè.)

d) She usually plays badminton in the fall. (Cô ấy thường chơi cầu lông vào mùa thu.)

e) We always play basketball in the winter. (Chúng tôi luôn luôn chơi bóng rổ vào mùa đông.)

f) He never goes fishing in the winter. (Cậu ta không bao giờ đi câu cá vào mùa đông.)

2. Unit 13 Lớp 6 Task B2

  • Write lists of things you do in the different seasons. (Viết danh sách những thứ bạn làm vào các mùa khác nhau.)

Guide to answer

a) spring: go walking, have a picnic, go to the zoo, ...

b) summer: going swimming, go fishing, play soccer, tennis, badminton, ...

c) fall or autumn: go fishing, go camping, play badminton, ...

d) winter: watch TV, read books, play soccer, ...

  • Then make dialogues with a partner. (Sau đó làm các mẩu hội thoại với bạn em.)

Minh: What do you do in the spring?

Ba: I always ride my bike. What do you do?

Minh: I go walking in the park. What do you do in the summer?

Ba: I often go swimming.

Minh: In the autumn?

Ba: I usually go fishing.

  • Then write about you. Begin with: (Sau đó viết về em. Bắt đầu với:)

In the spring, I often go walking, especially in the evening or go for a walk in the park. Sometimes, I have a bike ride in the park. In the summer, I often go swimming with my father. Sometimes, I go on holiday with my family. In the fall, I usually play badminton with my friends. And in the winter, I watch TV and read books.

MGID

Bài tập trắc nghiệm Part B Unit 13 Lớp 6

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Unit 13 tiếng Anh lớp 6 Part B - Activities in seasons, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 13 lớp 6 Activities in the seasons

Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Hỏi đáp Part B Unit 13 Lớp 6

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

MGID
YOMEDIA