ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Unit 1 lớp 6 How old are you?


Bài học Unit 1 Lớp 6 Phần C - How old are you? hướng dẫn các em làm quen với số đếm từ 1 đến 20 và mẫu câu hỏi về tuổi.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 

 

 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 1 Lớp 6 Task C1

Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.)

2. Unit 1 Lớp 6 Task C2

Practice (Thực hành)

  • Count from one to twenty with a partner (đếm từ 1 đến 20 cùng với bạn em.)

one: một                two: hai                       three: ba                  four: bốn                     five: năm
six: sáu                  seven: bảy                   eight: tám                 nine: chín                   ten: mười
eleven: mười một    twelve: mười hai          thirteen: mười ba     fourteen: mười bốn    fifteen: mười năm
sixteen: mười sáu    seventeen: mười bảy    eighteen: mười tám  nineteen: mười chín  twenty: hai mươi

3. Unit 1 Lớp 6 Task C3

  • Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.)

  • Bài dịch đoạn hội thoại Task C3

a)

Hello, Miss Hoa. This is Lan. (Chào cô Hoa. Đây là Lan.)

Hello. Lan. How old are you? (Chào Lan. Em mấy tuổi?)

I'm eleven. (Em 11 tuổi ạ.)

b)

Hi, Ba. This is Phong. (Chào Ba. Đây là Phong.)

Hi, Phong. How old are you? (Chào Phong. Bạn mấy tuổi?)

I'm twelve. (Mình 12 tuổi.)

4. Unit 1 Lớp 6 Task C4

Practice with your classmates. (Hãy thực hành với bạn cùng học.)

Guide to answer (Gợi ý)

- How old are you?

I'm twelve.

- How old is he?

He is ten.

- How old is your brother?

He is fifteen.

5. Unit 1 Lớp 6 Task C5

Play bingo. (Chơi bingo)

Draw nine squares on a piece of paper. Choose and write numbers between one and twenty in the squares. Play bingo.

(Vẽ 9 hình vuông trên một phần của tờ giấy. Chọn và viết các số trong khoảng 1 đến 20 vào trong các hình vuông. Chơi bingo nào.)

MGID

Bài tập trắc nghiệm Part C Unit 1 Lớp 6

Như vậy các em vừa học xong Phần C trong Unit 1 của chương trình tiếng Anh lớp 6 giúp các em cách đọc số và hỏi thăm về tuổi tác, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 1 lớp 6 How old are you?.

Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Hỏi đáp Part C Unit 1 Lớp 6

Trong quá trình học bài có điều gì thắc mắc các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng động HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

MGID
YOMEDIA