ADMICRO
15AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Unit 1 lớp 6 Hello


Bài học Unit 1 phần A - Hello Tiếng Anh lớp 6 giới thiệu các em làm quen với lời chào hỏi mở đầu cho việc học tiếng Anh ở bậc THCS. Các em cố gắng thực hành nhiều theo những chỉ dẫn trong SGK với sự giúp đỡ diễn giải qua phần biên soạn của HỌC247.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 

 

 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 1 Lớp 6 Task A1

Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.)

 • Hello: Xin chào
 • Hi: Xin chào

Đây là hai cách chào thân mật dành cho những người cùng trang lứa hoặc của những người lớn hơn nói với người nhỏ tuổi hơn.

2. Unit 1 Lớp 6 Task A2

Practice. (Luyện tập/ Thực hành.)

a) Say "Hello" to your classmates: (nói "Hello" với các bạn cùng lớp của em.)

b) Say "Hi" to your classmates: (nói "Hi" với các bạn cùng lớp của em.)

3. Unit 1 Lớp 6 Task A3

Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.)

 • Dịch nghĩa
  • I am Lan. (Tôi là Lan.)
  • I am Nga. (Tôi là Nga.)
  • My name is Ba. (Tên của tôi là Ba.)
  • My name is Nam. (Tên của tôi là Nam.)
 • Đây là một số cách giới thiệu bản thân. Các em có thể dùng
  • I am....
  • My name is....

4. Unit 1 Lớp 6 Task A4

Practice with a group. (Thực hành với một nhóm)

a) I am ...: Tôi là ...

b) My name is ...: Tên của tôi là ....

5. Unit 1 Lớp 6 Task A5

 • Listen and Repeat. (Lắng nghe và lặp lại)

Ba: Hi, Lan.

Lan: Hello, Ba.

Ba: How are you?

Lan: I'm fine, thanks. And you?

Ba: Fine, thanks.

 • Dịch nghĩa bài hội thoại

Ba: Chào Lan.

Lan: Chào Ba.

Ba: Bạn khỏe không?

Lan: Mình khỏe, cảm ơn bạn. Còn bạn?

Ba: Mình khỏe, cảm ơn.

6. Unit 1 Lớp 6 Task A6

Practice with a partner. (Thực hành với bạn cùng học.)

Guide to answer (Gợi ý)

a)

Mr Hung: Hello, Miss Hoa.

Miss Hoa: Hello, Mr Hung. How are you?

Mr Hung: I'm fine, thanks. And you?

Miss Hoa: Fine, thanks.

b)

Nam: Hi, Nga.

Nga: Hello, Nam. How are you?

Nam: I'm fine, thanks. And you?

Nga: Fine, thanks.

7. Unit 1 Lớp 6 Task A7

Write in your exercise book. (Viết vào vở bài tập của em.)

Nam: Hello, ____.

         How _______?

Lan: Hi, I'm ______.

Guide to answer

Nam: Hello, Lan.

         How are you?

Lan: Hi, I'm fine.

8. Remember Unit 1 lớp 6 part A - Hello

a. Chào hỏi

Sử dụng Hello và Hi để chào một ai đó thân thiết.

b. Giới thiệu bản thân

Sử dụng 2 mẫu câu

 • I am...
 • My name is...

c. Hỏi thăm sức khỏe

 • Câu hỏi: How are you?
 • Trả lời: I'm fine, thank you.
MGID

Bài tập trắc nghiệm Part A Unit 1 Lớp 6

Trên đây là bài học đầu tiên của chương trình tiếng Anh lớp 6 giúp các em làm quen chào hỏi, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 1 lớp 6 Hello

Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Hỏi đáp Part A Unit 1 Lớp 6

Trong quá trình học bài có điều gì thắc mắc các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng động HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

MGID
YOMEDIA