OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tiếng Anh 10 mới Unit 8 Project - Kỹ năng nhóm


Bài học Unit 8 Lớp 10 phần Project hướng dẫn các em kĩ năng làm việc và thảo luận theo nhóm với những chủ đề liên quan đến những phương pháp học mới.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 8 Lớp 10 Project  Task 1

Your class is going to hold a discussion on the topic Personal electronic devices in class - to use or not to use. To prepare for your group's presentation, discuss the following: (Lớp của em sẽ tổ chức một cuộc thảo luận vể một chủ để “Thiết bị điện tử ca nhân trong lớp học - dùng hay không dùng”. Chuẩn bị bài thuyết trình của nhóm em, thảo ỉuận những điểu sau:)

1. Reasons for the use / ban of electronic devices in class;
2. List of possible rules of limiting the use of the electronic devices (if your group selects using the devices).

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. 

 • help them study better
 • search for information in Internet 
 • record the lesson do the homework

We should let children use electronic devices in class. Because devices can help them study better. They can search for information in Internet, record the lesson and do the homework.

2.

 • distract the study
 • play game much
 • use them to cheat in exam 
 • We should not let children use electronic devices in class. The devices can distract students from studying. The children can use them to play game all the time and cheat in the exam.

Tạm dịch:

1. Lý do để sử dụng/cấm thiết bị điện tử trong lớp;

 • giúp chúng ta học tập tốt hơn
 • tìm kiêm thông tin trên Internet
 • ghi lại bài học
 • làm bài tập về nhà
 • Chúng ta nên để cho bọn trẻ sử dụng những thiết bị điện tử trong lớp. Bởi vì những thiết bị có thề giúp chúng học tốt hơn. Chúng có thể tìm. kiếm thông tin trên Internet, ghi âm bài học và làm bài tập về nhà.
 • xao lãng việc học
 • chơi game nhiều
 • dùng chúng để gian lận trong bài kiểm tra

Chúng ta không nên để bọn trẻ sử dụng những thiêt bị điện tử trong lớp. những thiết bị có thể làm xao lãng học sinh khỏi việc học. Bọn trẻ có thể sử dụng chủng dể chơi game suốt và gian lận trong bài kiểm tra.

2. Danh sách những luật giới hạn việc dùng thiết bị điện tử. (Nếu nhóm em chọn việc sử dụng những thiết bị).

 • không sử dụng thiết bị điện tử nhiều giờ trong ngày
 • sử dụng chúng cho mục đích tốt
 • kiểm soát việc sử dụng của bạn theo một mửc độ hợp lý

2. Unit 8 Lớp 10 Project  Task 2

Present your group's ideas to the class. (Trình bày ý kiến của em trước lớp.)

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

3. Bài tập trắc nghiệm Unit 8 New ways to learn -Project

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 8 New ways to learn - Project chương trình Tiếng Anh lớp 10 mới về chủ đề những pháp mới học mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 8 lớp 10 mới project.


Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

4. Hỏi đáp Project Unit 8 Lớp 10

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

MGID
ON