OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tiếng Anh 10 mới Unit 4 Project - Kỹ năng nhóm


Bài học Unit 4 Lớp 10 phần Project hướng dẫn các em kĩ năng làm việc và thảo luận theo nhóm với những chủ đề liên quan đến vì một cộng đồng tốt đẹp hơn.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 4 Lớp 10 Project  Task 1

Find someone / a place in your community that needs help. What are the problems of this person / this place? What do you think you can do to help? Make a plan. Present your ideas to the whole class. (Tìm ai đó / nơi nào đó ở trong cộng đồng của bạn cần được giúp đỡ. Vấn đề của người đó / nơi đó là gì? Bạn nghĩ bạn có thể làm gì để giúp đỡ? Hãy lên 1 kế hoạch. Trình bày ý tưởng với cả lớp.)

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

3. Bài tập trắc nghiệm Unit 4 For a better community -Project

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 4 For a better community - Project chương trình Tiếng Anh lớp 10 mới về chủ đề vì một cộng đồng tốt đẹp hơn. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 4 lớp 11 mới project.


Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

4. Hỏi đáp Project Unit 4 Lớp 10

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

MGID
ON