OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tiếng Anh 10 mới Unit 3 Writing - Bài viết


Bài học Unit 3 Tiếng Anh lơp 10 mới phần Writing giúp cách viết về tiểu sử trong âm nhạc. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 3 Lớp 10 Writing Task 1

Do you know this man? Read the following paragraphs. Match each of them with the corresponding heading. (Bạn có biết người này không? Đọc những đoạn văn sau. Nối chúng với tiêu đề phù hợp.) 

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. b
2. c
3. d
4. a 

Bài dịch:

1. Văn Cao đã viết nhiều bài hát. Một số nổi tiếng nhất của ông là: Gò Đống Đa (1942); Tiến Quân Ca (1944); Bài Ca Chiến Sĩ Hải Quân (1945); Không Quân Việt Nam (1945); Ngày mưa (1948).
2. Bài ca của Văn Cao, bài Tiến Quân Ca viết năm 1944 đã trở thành quốc ca của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
3. Văn Cao được nhớ là một trong những nhà soạn nhạc quan trọng nhất của âm nhạc Việt Nam hiện đại và là một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất trên thế giới. Ông qua đời vào ngày 10 tháng 7 năm 1995 tại Hà Nội. Sau khi mất, ông đã nhận được giải thưởng Hồ Chí Minh.
4. Tên của Văn Cao là Nguyễn Văn Cao. Ông là nhà soạn nhạc, sinh ngày 15 tháng 11 năm 1923 tại Hải Phòng, nhưng quê hương ông là Nam Định.

2. Unit 3 Lớp 10 Writing Task 2

1. When was Van Cao bom?
2. Where was he born?
3. Which of his works was the most important?
4. When did he die? Where?
5. What do you think about Van Cao?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. He was born in 1923.
2. He was born in Hai Phong.
3. It was "Tien Quan Ca".
4. He died in 1995 in Ha Noi.
5. Answers vary

Bài dịch:

1. Văn Cao sinh khi nào?
Ông sinh năm 1923.
2. Ông ấy sinh ở đâu?
3. Đâu là sự nghiệp quan trọng nhất của ông?
Đó là "Tiến Quân Ca"
4. Ông ấy mất khi nào? Ở đâu?
Ông mất vào năm 1995 ở Hà Nội.
5. Bạn nghĩ gì về Văn Cao?

3. Unit 3 Lớp 10 Writing Task 3

Write a biography, using one of the Fact Files on this page. (Viết một bài tiểu sử, sử dụng một trong 2 bài Tài liệu Thực tế ở trang này.) 

FACT FILE
Luu Huu Phuoc (1921 - 1989)
  • Early years: born on September 12, 1921 in Hau Giang (Can Tho), a noted figure in culture, composer of many lively patriotic wartime songs, children's songs, and the occasional opera
  • Typical works: Bach Dang Giang; Tieng Goi Thanh Nien; Giai Phong Mien Nam
  • Important achievements: member of the National Assembly, Chairman of the Committee of Culture and Education of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam; received the Ho Chi Minh Prize after his death.
  • Conclusion: one of the most prominent cultural figures during the national liberation movements, died on June 16, 1989, in Ho Chi Minh City
FACT FILE
Frédéric François Chopin (1810 - 1849)
Early years: born in 1810 in Warsaw, a renowned child prodigy, grew up, completed his music education and composed many works in Warsaw before leaving Poland in 1830 at the age of 20; settled in Paris after the November 1830 uprising, suffered from poor health since childhood.
Typical works: 59 mazurkas, 27 etudes, 27 preludes, 21 nocturnes, 20 waltzes, 18 polonaises, 4 ballades, 3 piano sonatas.
Important achievements: invented the instrumental ballade and made major innovations to the piano sonata, waltz, and prelude.
Conclusion: one of the greatest Romantic piano composers, his piano works are often technically demanding, died in Paris in 1849 at the age of 39.

Bài dịch và lời giải chi tiết:

Tiểu sử 
Lưu Hữu Phước (1921 - 1989)

• Những năm đầu: sinh ngày 12 tháng 9 năm 1921 tại Hậu Giang (Cần Thơ), một nhân vật nổi tiếng về văn hoá, nhà soạn nhạc của nhiều bài hát chiến tranh yêu nước sôi động, các bài hát của trẻ em, đôi khi là các vở opera
• Các công trình tiêu biểu: Bạch Đằng Giang; Tiếng Gọi Thanh Niên; Giải Phóng Miền Nam
• Thành tựu quan trọng: là thành viên của Quốc hội, Chủ tịch Uỷ ban Văn hoá - Giáo dục của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; đã nhận được giải thưởng Hồ Chí Minh sau khi ông qua đời.
• Kết luận: một trong những nhân vật văn hoá nổi bật nhất trong các phong trào giải phóng dân tộc, qua đời ngày 16 tháng 6 năm 1989 tại thành phố Hồ Chí Minh

Tiểu sử

Frédéric François Chopin (1810 - 1849)
• Những năm đầu: sinh năm 1810 ở Warsaw, một thần đồng nổi tiếng, lớn lên, hoàn thành giáo dục âm nhạc và sáng tác nhiều tác phẩm tại Warsaw trước khi rời Ba Lan vào năm 1830 ở tuổi 20; định cư tại Paris sau cuộc nổi dậy tháng 11 năm 1830, sức khỏe xấu từ thời thơ ấu.
• Các tác phẩm điển hình: 59 mazurkas, 27 bài, 27 préludes, 21 nocturnes, 20 waltz, 18 polonaises, 4 ballades, 3 sonatas piano.
• Những thành tựu quan trọng: phát minh ra bale và thực hiện những đổi mới lớn cho sonata piano, waltz, và prélude.
• Kết luận: một trong những nhà soạn nhạc piano vĩ đại vĩ đại nhất, các tác phẩm piano của ông thường đề cao về mặt kỹ thuật, qua đời ở Paris vào năm 1849 ở tuổi 39. 

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

4. Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 3 Lớp 10

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 3 Music- Writing chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 3 lớp 10 mới Writing.


Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

5. Hỏi đáp Writing Unit 3 Lớp 10

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

MGID
ON