OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tiếng Anh 10 mới Unit 3 Looking Back - Củng cố


Bài học Unit 3 Tiếng Anh lớp 10 mới phần Looking back giúp các em củng cố kiến thức bài học về phát âm, từ vựng và ngữ pháp liên quan đến chủ đề âm nhạc

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 10 Lớp 11 Looking back - Pronunciation Task 1

Listen and repeat the following sentences. (Lắng nghe và lặp lại những câu sau.)

1. The best moment for you to show your talent is in the contest tomorrow.
2. In this debate, the contestants will state their opinions and points of view
3. The modest guest took a rest, and then he started talking about his achievements.
4. You are fortunate because you didn’t arrive late. It is raining now.
5. The passionate singer sang different songs about peace and love.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. Thời điểm tốt nhất để bạn thể hiện tài năng của mình là trong cuộc thi vào ngày mai.
2. Trong cuộc tranh luận này, các thí sinh sẽ nêu ra ý kiến và quan điểm của họ.
3. Vị khách khiêm tốn nghỉ ngơi, và rồi anh ấy  bắt đầu nói về những thành tựu của mình.
4. Bạn may mắn vì bạn đã không đến muộn. Trời đang mưa.
5. Ca sĩ hát những ca khúc khác nhau về hòa bình và tình yêu.

2. Unit 10 Lớp 11 Looking back - Pronunciation Task 2

Listen and write down the words.  (Lắng nghe và viết ra các từ.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

/est/: contest, rest, guest
/ant/: moment, different, achievement
/eit/: commemorate, late, debate, rate

Audio Script:
1. commemorate  /kəˈmeməreɪt/: kỷ niệm
2. late  /leɪt/: muộn
3. moment /ˈməʊmənt/: khoảng khắc
4. contest /ˈkɒntest/: cuộc thi
5. debate:  /dɪˈbeɪt/: tranh luận
6. guest /ɡest/: khách
7. different: /ˈdɪfrənt/: khác
8. rest  /rest/: nghỉ ngơi
9. achievement /əˈtʃiːvmənt/: thành tích
10. rate  /reɪt/: tỉ lệ, đánh giá

3. Unit 10 Lớp 11 Looking back - Vocabulary Task 3

 Complete the text with the appropriate words from the box. (Hoàn thành bài viết với từ thích hợp trong ô.) 

modest       talented           passionate           confident

 

Girl Conquers the Voice Contest Thu Anh was born to a family of artists. As a child she was (1) about singing. Her parents soon realised that she was a (2) singer, but they encouraged their daughter to finish her secondary school. The girl got several awards in local competitions before she won first place in the recent Idol contest. The teen contestant’s professional voice and (3) performance conquered the audience and the panel judges. TV viewers liked her (4) manners in public. Everyone agreed that she was the right choice.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. passionate
2. talented 
3. confident
4. modest

Bài dịch:

Cô gái chinh phục cuộc thi bằng giọng ca

Thu Anh sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ. Khi còn bé, cô ấy đam mê ca hát. Cha mẹ cô sớm nhận ra rằng cô là một ca sĩ tài năng, nhưng họ khuyến khích con gái của họ kết thúc việc học ở trường trung học của cô. Cô gái nhận được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi địa phương trước khi cô giành vị trí quán quân trong cuộc thi Idol gần đây. Chất giọng chuyên nghiệp của thí sinh tuổi teen và buổi biểu diễn tự tin đã chinh phục khán giả và ban giám khảo. Người xem truyền hình thích cô ấy ở cách cư xử khiêm tốn ở nơi công cộng. Mọi người đều đồng ý rằng cô ấy là lựa chọn đúng đắn. 

4. Unit 10 Lớp 11 Looking back - Vocabulary Task 4

1. Where did Quan Ho singing come from? When did it start?
2. How is Quan Ho singing performed?
3. Do you think you can create a Quan Ho performance in English? Try?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. It came from Bac Ninh in the 13th century.
2. A pair of female singers sing a challenging phrase, and a pair of male singers respond by singing a matching phrase. The order is reversed in the next round with a different melody.
3. Answers vary.

Bài dịch:

1. Lối hát Quan Họ đến từ đâu? Nó bắt đầu từ khi nào?
Nó đến từ Bắc Ninh vào thế kỷ thứ 13.
2. Hát Quan Họ được trình diễn như thế nào?
Một ca sĩ nữ hát giọng đầy thách thức, một ca sĩ nam đối lại bằng cách hát câu phù hợp. Thứ tự đảo ngược trong vòng tiếp theo với một giai điệu khác nhau.
3. Bạn nghĩ rằng bạn có thể tạo ra một bài hát Quan Họ bằng tiếng Anh không? Hãy thử xem!

5. Unit 10 Lớp 11 Looking back - Vocabulary Task 5

Describe Quan Ho singing in one sentence. (Mô tả điệu hát Quan Họ bằng 1 câu.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Quan Ho singing is a kind of Vietnamese folk music which originated in the 13th century and was recognized by UNESCO in 2009. (Hát QUan Họ là một loại nhạc dân gian cái mà có nguồn gốc từ thế kỉ 13 và được UNESCO công nhận vào năm 2009.)
b. Describe Dangdut music in one sentence(Mô tả nhạc Dangdut bằng 1 câu.)

Dangdut music is a kind of exciting Indonesian pop music which is played with a combination of traditional and modern musical instruments such as drums, flutes, electrical guitars and organs. (Dangdut là một loại nhạc Pop thú vị ở Indonesia, được chơi với sự kết hợp giữa các nhạc cụ truyền thống và hiện đại như trống, sáo, guitar điện và organs.)

6. Unit 10 Lớp 11 Looking back - Grammar Task 6

Complete the following compound sentences. (Hoàn thành những câu ghép sau.) 

1. We can go to the City Opera for a live concert, or
2. Elvis Presley received the Grammy Lifetime Achievement Award at age 36, but
3. Her vocals are inspirational and professional, so
4. The reality TV programme has been watched by hundreds of million viewers, and
 

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. we can go to the ciname for a movie. (chúng ta có thể đến rạp chiếu phim để xem phim.)
2. he died in 1977 at the age of 42. (ông ấy mất vào năm 1977 khi 42 tuổi.)
3. she has quickly become a famous singer. ( Cô ta nhanh chóng trở thành một ca sĩ nổi tiếng)
4. it has quickly become the most popular entertainment series ( nó nhanh chóng trở thành 1 chuỗi giải trí phổ biến nhất)

7. Unit 10 Lớp 11 Looking back - Grammar Task 7

Read the following sentences. Underline the incorrect form of the verbs. (Đọc những câu sau. Gạch chân dưới dạng không đúng của động từ.)

1. I will not be able go to the concert tonight.
2. Let me to explain what the music excerpt means.
3. He asked me sing a few songs by Van Cao.
4. His performance makes me to fall asleep.
5. My sister never agrees to let me to go to the rap shows.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. I will not be able go to the concert tomorrow night.
2. Let me to explain what the music excerpt means.
3. He asked me sing a few songs by Van Cao.
4. His performance makes me to fall asleep. 
5. My sister never agrees to let me to go to the rap show. 

Bài dịch:

1. Tôi có khả năng đến buổi hòa nhạc tối mai.
2. Hãy để tôi giải thích ý nghĩa của đoạn nhạc.
3. Anh ấy bảo tôi hát một vài bài hát của Văn Cao.
4. Bài biểu diễn của anh ấy khiến tôi ngủ thiếp đi.
5. Chị gái tôi không bao giờ đồng ý cho tôi xem các chương trình rap.

8. Unit 10 Lớp 11 Looking back - Grammar Task 8

Rewrite the incorrect sentences in 2, using the correct forms of the verbs. (Viết lại những câu sai ở bài 2, sử dụng dạng đúng của động từ.) 

1. I will not be able go to the concert tonight.
2. Let me to explain what the music excerpt means.
3. He asked me sing a few songs by Van Cao.
4. His performance makes me to fall asleep.
5. My sister never agrees to let me to go to rap shows.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. I will not be able to go to the concert tomorrow night.  (Tôi sẽ không thể đến buổi hòa nhạc vào tối mai)
2. Let me explain what the music excerpt means. (Để tôi giải thích buổi hòa nhạc mang nghĩa là gì?) 
3. He asked me to sing a few songs by Van Cao. (Anh ta kêu tôi hát 1 ít bài của nhạc sỹ Văn Cao)
4. His performance makes me fall asleep. (Buổi biểu diễn của anh ta khiến tôi buồn ngủ)
5. My sister never agrees to let me go to the rap show. (chị của tôi không bao giờ đồng ý để tôi đi tới biểu diễn rap)

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

6. Bài tập trắc nghiệm Unit 3 Music- Looking back

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 3 Music- Looking back chương trình Tiếng Anh lớp 10 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 3 lớp 10 mới Looking back.


Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

7. Hỏi đáp Looking Back Unit 3 Lớp 10

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

MGID
ON