OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tiếng Anh 10 mới Unit 3 Listening - Bài nghe


Bài học Unit 3 Tiếng Anh lơp 10 mới phần Listening sẽ cho các em nghe nội dung về âm nhạc.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 3 Lớp 10 Listening Task 1

 Do you know these artists? What are their names? (Bạn có biết những nghệ sĩ này không? Tên của họ là gì?)  

Đáp án:

1. Trinh Cong Son
2. Luu Huu Phuoc
3. Michael Jackson
4. Elton John

2. Unit 3 Lớp 10 Listening Task 2

 Listen to the following song excerpt. Tell your partner what you thought about, and how you felt while you were listening to it. (Lắng nghe những đoạn trích bài hát sau. Kể với bạn bè mình về những gì bạn nghĩ, và bạn cảm nhận khi bạn nghe chúng.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

The first two-minute part of the National Anthem of Viet Nam. (Hai phút đầu tiên của Quốc ca Việt Nam.)

Đáp án gợi ý:  It is "Tien Quan Ca" by Van Cao - the National Anthem of Viet Nam. The song inspires me, and I can learn lessons about things such as patriotism and hope. (Đó là bài Tiến Quân Ca sáng tác bởi Văn Cao - Bài hát quốc ca của Việt Nam. Bài hát khích lệ tinh thần của tôi và tôi đã học được rất nhiều về tính yêu nước và hi vọng.)

3. Audio Script Unit 3 Lớp 10 Listening

Audio Script:

Anna: What are you listening to, Nam?
Sam: '1 Have a Dream' by ABBA.
Anna: Can you sing the song?
Sam: Sure. Most Vietnamese teenagers can sing it.
Anna: Really? How nice! What is your favourite kind of music, Nam?
Sam: Inspirational.
Anna: Could you give me the names of some inspirational songs you like?
Nam: 'Tien Quan Ca' by Van Cao, 'Noi Vong Tay Lon" by Trinh Cong Son, ‘Circle of Life'by Elton John and Tim Rice, and ‘We Are the World' by Michael Jackson and Lionel Richie.
Anna: Why do you like these songs?
Nam: Because they inspire me, and I can learn lessons about things such as patriotism, charity, hope, and love.
Anna: Incredible! It seems you know a lot of English songs.

Bài dịch:

Anna: Cậu đang nghe gì vậy, Nam?
Sam: 'Tôi có một giấc mơ' bởi ABBA.
Anna: Cậu có thể hát bài hát không?
Sam: Chắc chắn rồi. Hầu hết thanh thiếu niên Việt Nam đều có thể hát nó.
Anna: Thật chứ? Tuyệt vời! Loại nhạc yêu thích của bạn là gì, Nam?
Sam: Truyền cảm hứng.
Anna: Bạn có thể cho tôi tên của một số bài hát cảm hứng mà bạn thích?
Nam: "Tiến Quân Ca" của Văn Cao, "Nối Vòng Tay Lớn" của Trịnh Công Sơn, "Circle of Life" của Elton John và Tim Rice, và "Chúng ta là Thế giới" của Michael Jackson và Lionel Richie.
Anna: Tại sao bạn thích những bài hát này?
Nam: Bởi vì nó truyền cảm hứng cho tôi, và tôi có thể học những bài học về những thứ như lòng yêu nước, bác ái, hy vọng và tình yêu.
Anna: Thật đáng kinh ngạc! Có vẻ như bạn đã biết rất nhiều bài hát tiếng Anh.

4. Unit 3 Lớp 10 Listening Task 3

Now, listen to the conversation between Anna and Nam. What are the speakers talking about? Circle the best answer. (Bây giờ, hãy lắng nghe đoạn đối thoại giữa Anna và Nam. Họ nói về điều gì? Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.)
Đáp án: C

5. Unit 3 Lớp 10 Listening Task 4

Listen to the recording again. Give short answers to the following questions. (Lắng nghe lại đoạn băng. Viết câu trả lời ngắn cho các câu hỏi sau.)

1. What song is Nam listening to?
2. What is his favourite kind of music?
3. How do Nam’s favourite songs affect him?
4. What is Anna’s favourite kind of song?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1.'I Have a Dream'by ABBA.
2. Inspirational songs.
3. His favourite songs inspire him, and he can learn lessons from them.
4. Rap or Hip-hop.
Bài dịch:
1. Bài hát Nam đang nghe là gì?
"Tôi có một Giấc mơ" bởi ABBA.
2. Thể loại nhạc yêu thích của Nam là gì?
Nhạc truyền cảm hứng.
3. Những bài hát yêu thích của Nam ảnh hưởng đến anh ấy như thế nào?
Những bài hát yêu thích của anh ấy truyền cảm hứng cho anh ấy, và anh ấy có thể học nhiều bài học từ chúng.
4. Thể loại nhạc yêu thích của Anna là gì?
Rap hoặc Hip-hop.

6. Unit 3 Lớp 10 Listening Task 5

Work with a partner. Tell him / her about your favourite music. Give reasons. (Làm việc chung với một người bạn. Nói cho người ấy biết về loại nhạc yêu thích của mình. Đưa ra lí do giải thích.)

BÀi dịch và câu trả lời chi tiết:

'We are the world' is a song and charity single originally recorded by Supergroup USA for Africa in 1985. It was written by Michael Jackson and Lionel Richie for the album 'We are the world'. ('Chúng ta là thế giới' là bài hát và đĩa đơn từ thiện được thu âm bởi Supergroup USA cho châu Phi vào năm 1985. Nó được viết bởi Michael Jackson và Lionel Richie cho album 'We are the world')
I like 'We are the world' because it has a smoothy melody. Whenever I listen to it, I feel comfortable and peaceful. (Tôi thích 'We are the world' vì nó có giai điệu mượt mà. Mỗi khi tôi nghe bài hát đó, tôi đều cảm thấy dễ chịu và yên bình.)
RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

7. Bài tập trắc nghiệm Listening Unit 3 Lớp 10

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 3 Music- Listening chương trình Tiếng Anh lớp 10 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 3 lớp 10 mới Listening.


Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

8. Hỏi đáp Listening Unit 3 Lớp 10

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

MGID
ON