OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tiếng Anh 10 mới Unit 2 Getting Started - Khởi động


Bài học Unit 2 Tiếng Anh lớp 11 mới phần Getting Started giúp các em khởi động, làm quen với chủ đề "Your body and You" – Thông qua các task T/F và bài tập điền từ vựng sẽ giúp các em làm quen với nội dung cơ bản về cuộc sống gia đình.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 2 Lớp 10 Getting started Task 1

Listen and read. (Lắng nghe và đọc.)

An apple a day
Nam:
Hey Scott, have you ever heard the saying, ‘An apple a day keeps the doctor away’?
Scott: Of course, why?
Nam: Did you know that it’s really true?
Scott: What do you mean? If I eat one apple a day I will never get sick?
Nam: Not exactly, but it can help you Nam: Yeah?
lose weight, build healthy bones, and Scorr; There are a few things , rea||y want t0 forget. also prevent diseases like cancer.
Nam: Like losing the football match yesterday?
Scott: Wow! That’s incredible. I drink apple juice every day.
Nam: That’s good, it will help keep you from getting Alzheimer’s disease when you get old.
Scott: Is that the disease that affects your memory?
Nam: Yes. Since drinking apple juice helps boost your brain’s memory function, it helps you remember things for a long, long time.
Scott: But Nam!
Scott: Exactly!

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Nam: Này Scott, cậu đã bao giờ nghe câu "Một quả táo mỗi ngày thì chẳng cần gặp bác sĩ" chưa?
Scott: Rồi, mà sao?
Nam: Cậu có biết rằng câu đấy rất đúng không?
Scott: Ý cậu là gì? Nếu tớ ăn 1 quả táo 1 ngày thì tớ sẽ không bao giờ bị ốm hả?
Nam: Không hẳn, nhưng táo có thể giúp cậu giảm cân, xây dựng hệ thống thống xương chắc khỏe, và cũng tránh những căn bệnh như ung thư.
Scott: Ồ! Thật tuyệt. Tớ uống nước táo mỗi ngày.
Nam: Tốt đấy, nó sẽ giúp cậu khỏi bị căn bệnh Alzheimer khi cậu già đi.
Scott: Đó có phải căn bệnh mà ảnh hưởng đến trí nhớ không?
Nam: Đúng rồi. Vì uống nước táo ép giúp tối ưu hóa chức năng ghi nhớ của não, nó giúp cậu ghi nhớ mọi thứ trong một thời gian rất dài.
Scott: Nhưng Nam này!
Nam: Hả?
Scott: Có một vài thứ tớ thực sự rất muốn quên.
Nam: Như là thua trận bóng đá hôm qua hả?
Scott: Chính xác!

2. Unit 2 Lớp 10 Getting started Task 2

Work in pairs. Read the conversation again and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Đọc lại đoạn hội thoại và trả lời những câu hỏi sau.)

1. Answers may vary, but typically some are: Better health; good body condition; stronger resistance to illnesses, etc.
2. Lose weight, build healthy bones, and prevent diseases like cancer.
3 Memory or (the) brain.
4. (Answers may vary.) He feels uncertain about the benefits of apple juice.
Bài dịch:
1. Câu "Một quả táo mỗi ngày thì không cần đi gặp bác sĩ" có nghĩa là gì?
Sức khoẻ tốt / cơ thể khỏe mạnh / chống lại bệnh tật
2. Hãy kể tên 3 lợi ích sức khỏe của việc ăn táo và uống nước ép táo.
Giảm cân, tạo xương khỏe mạnh, và ngăn ngừa các bệnh như ung thư.
3. Phần nào của cơ thể mà căn bệnh Alzheimer ảnh hưởng đến?
Bộ nhớ hoặc bộ não.
4. Scott nghĩ về việc uống nước táo ép như thế nào?
Anh ấy cảm thấy không chắc chắn về lợi ích của nước táo.

3. Unit 2 Lớp 10 Getting started Task 3

Listen and repeat the words. Then answer the questions below. (Lắng nghe và lặp lại các từ. Rồi trả lời những câu hỏi dưới đây.). Which words did you hear in the conversation? Circle them. (Từ nào bạn đã nghe được trong đoạn hội thoại? Khoanh tròn chúng.) 

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

prevent     
disease     
bones       
weight
brain         
boost         
healthy

b. Put the words into categories as in the table. (Phân loại những từ đó vào bảng.) 

Noun

Adjective

Verb

disease       bones
balance       weight
skeleton       brain
system        lungs

nervous
healthy

prevent
balance
boost

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

 

danh từ

tính từ

động từ

dịch bệnh       xương

cân bằng       cân nặng

bộ xương       não

hệ thống        phổi

lo lắng

khỏe mạnh

ngăn chặn

cân bằng

tăng

4. Unit 2 Lớp 10 Getting started Task 4

WISE WORDS: 'Laughter is the best medicine'. Read the common saying above. Do you agree? Can you think of a time when laughter was the best medicine for you? (CÂU NÓI KHÔN NGOAN: "Tiếng cười là liều thuốc tốt nhất." Đọc câu nói thông thường trên. Bạn có thể nghĩ đến khoảng thời gian mà tiếng cười là liều thuốc tốt nhất với bạn không?)

 

 

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

7. Bài tập trắc nghiệm Language Unit 2 Lớp 10 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 2 Your body and you - Getting Started chương trình Tiếng Anh lớp 10 mới về cơ thể và bạn. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 2 lớp 10 mới Getting Started.


Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

8.Hỏi đáp Language Unit 2 Lớp 10 mới

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

MGID
ON