OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tiếng Anh 10 mới Unit 2 Communication And Culture - Giao tiếp và văn hoá


Bài học Unit 2 Tiếng Anh lơp 10 mới phần Communication and Culture giúp các em hình tượng về cơ thể của bạn và bạn. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 2 Lớp 10 Communication task 1

Which parts / systems of the body does each activity possibly benefit? (Nhìn vào những bức tranh. Mỗi hoạt động có khả năng tác động tích cực đến phần/hệ thống nào của cơ thể? ) 

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. Sunbathing in the early morning is good for bones because Sunlight triggers the synthesis of vitamin D within the body. (Phơi nắng vào sáng sớm tốt cho xương vì ánh nắng mặt trời kích thích tổng hợp vitamin D dưới da.)
2. Doing aerobics improves the health and strengthen the body. (Tập thể dục nhịp điệu tăng cường sức khỏe và săn chắc cơ thể.)
3. Swimming is good for muscles and bones (Bơi lội tốt cho cơ và xương.)

2. Unit 2 Lớp 10 Communication task 2

In pairs or groups, discuss the activities in the pictures and say why they are healthy. (Thảo luận theo cặp hoặc theo nhóm về những hoạt động trong các bức tranh và nêu ra tại sao hoạt động lại tốt cho sức khỏe? )

3. Unit 2 Lớp 10 Communication Task 3

Work in pairs or groups, choose a system of the body and make a list of all the possible activities that are good for it. (Làm việc theo cặp hoặc theo nhóm, chọn một hệ thống của cơ thể và lập một danh sách các hoạt động có thể tốt cho hệ thống đó.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Cardiovascular System (Hệ tuần hoàn)
Activities: Walking, Running, Swimming, doing Gym, Doing Yoga, etc. (Hoạt động: Đi bộ, Chạy bộ, bơi, tập Gym, Tập Yoga

4. Unit 2 Lớp 10 Culture Task 4

Read about some traditional health beliefs and practices in Viet Nam and Indonesia. (Đọc về một vài niềm tin dân gian về sức khỏe và thực tế ở Việt Nam và Indonesia.)  

Vietnam

Ailments are caused by an imbalance of yin and yang
Herbal medicines and indigenous folk practices used to treat the sick
Goals to restore the yin / yang balance
Previously thought ineffective but recent evidence shows positive health outcomes
 
Indonesia
 
Illnesses are caused either naturally or personally
Traditional treatments, herbs and therapies used to treat the sick
Goals to restore normal, proper and comfortable condition
Efficient, safe, cost-effective, affordable and accessible, especially for the poor
Bài dịch:
 

VIETNAM
Bệnh tật là do sự mất cân bằng của âm và dương.
Thảo dược và cách thức dân gian được dùng để chữa được bệnh.
Mục đích là để thiết lập lại cân bằng âm-dương.
Trước đây từng bị cho rằng thiếu hiệu quả nhưng những bằng chứng gần đây cho thấy kết quả sức khỏe tích cực.

INDONESIA

Bệnh tật có thể là do tự nhiên hoặc do con người.
Phương pháp dân gian, thảo mộc và liệu pháp được sử dụng để chữa bệnh.
Mục đích là thiết lập lại điều kiện bình thường, đúng chuẩn, thoải mái.
Hiệu quả, an toàn, mang lại lợi nhuận, không đắt đỏ và dễ tiếp cận, đặc biệt với người nghèo. 

5. Unit 2 Lớp 10 Culture Task 5

With a partner, discuss the similarities and differences in health beliefs and practices between the two countries. (Thảo luận với một người bạn về điểm tương đồng và khác biệt trong niềm tin và hiện thực về sức khỏe giữa 2 đất nước trên.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Similarities (Giống nhau)
In both countries, traditional treatments, and herbs are used to treat the sick. (Ở cả 2 nước, phương pháp chữa bệnh truyền thống, và thảo mộc được sử dụng để chữa bệnh.)
Differences (Khác nhau)
- In Indonesia, people believe illnesses are caused either naturally or personally while Vietnamese folks think that the imbalance of yin and yang is to blame. (Ở Indonesia, mọi người tin rằng bệnh tật là do tự nhiên hoặc do con người trong khi đó người Việt Nam nghĩ là do sự mất cân bằng âm dương.)
- The treatments aim to restore the yin/yang balance in Viet Nam. Meanwhile, Indonesian ones aim for the restoration of a normal, proper and comfortable condition. (Các phương pháp điều trị nhằm thiết lập lại sự cân bằng âm dương ở Việt Nam. Trong khi đó, các phương pháp điều trị của người Indonesia hướng tới việc khôi phục lại trạng thái bình thường, đúng chuẩn và thoải mái.)
- Indonesian traditional health practices prove benefits more clearly than Vietnamese ones. While Vietnamese folks only believe in these types of practices in recent times, Indonesian ones have relied on them for a long time. (Các phương pháp y học truyền thống của Indonesia cho thấy lợi ích rõ nét hơn là của Việt Nam. Trong khi người dân Việt Nam chỉ tin vào phương pháp này trong thời gian gần đây thì người Indonesia đã đặt niềm tin từ lâu rồi.)

6. Unit 2 Lớp 10 Culture Task 6

 Do you know any traditional therapy (treatment without medicine)? If yes, please share the basic idea of that therapy. (Bạn có biết liệu pháp chữa trị truyền thống nào (chữa trị không dùng thuốc)? Nếu có, hãy chia sẻ thông tin cơ bản của liệu pháp đó.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Traditional therapy for the cough: Lemon and honey. (Mẹo chữa dân gian cho ho: Chanh và mật ong.)
- Step 1: Take a lemon then cut thin slices and add two spoons of honey. (Bước 1: Lấy một quả chanh sau đó cắt lát mỏng và thêm hai thìa mật ong.)
- Step 2: Steam about 15 minutes. (Bước 2: Hấp trong tầm 15 phút.)
- Step 3: Keep in your throat. (Bước 3: Ngậm trong cổ họng.)
RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

5. Bài tập trắc nghiệm Communication and Culture Unit 2 Lớp 10

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 2 Your body and you chương trình Tiếng Anh lớp 10 về cơ thể của bạn và bạn. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 2 lớp 10 mới Communication and Culture.

Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

6. Hỏi đáp Communication and Culture Unit 2 Lớp 10

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

MGID
ON