OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tiếng Anh 10 mới Unit 10 Project - Kỹ năng nhóm

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 10 Lớp 10 Project  Task 1

Work in groups of 8 to 10. Carry out a survey to find out who in your group has been on an eco tour and who has never been on one. Use the following survey table as a guide (Làm việc theo nhóm từ 8 - 10 người. Tiến hành khảo sát tìm ra ai trong nhóm em từng đi du lịch sinh thái và ai chưa từng đi. Sử dụng bảng khảo sát sau đây như là một hướng dẫn.)

1. Name of the students
2. Has been on an eco tour (when? where? enjoyed it?)
3. Has never been on an eco tour (wants to go? if yes, where? if no, why?)

2. Unit 10 Lớp 10 Project  Task 2

Present your group's findings to the whole class. (Trình bày tìm tòi của nhóm cho cả lớp.)

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

3. Bài tập trắc nghiệm Unit 10 ecotourism -Project

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 10 ecotourism- Project chương trình Tiếng Anh lớp 10 mới về chủ đề du lịch sinh thái. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 10 lớp 11 mới Project.


Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

4. Hỏi đáp Project Unit 10 Lớp 10

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

MGID
ON