OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1 trang 50 SGK Sinh học 6

Giải bài 1 tr 50 sách GK Sinh lớp 6

Chỉ trên hình vẽ (hình 15) các phần của thân non. Nêu chức năng của mỗi phần.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Gợi ý trả lời bài 1

1 - Biểu bì

2 - Thịt vỏ

3 - Mạch rây

4 - Mạch gỗ

5 - Ruột

Các bộ phận của thân non

Cấu tạo từng bộ phận

Chức năng từng bộ phận

 

Vỏ  Biểu bì + Thịt vỏ                 

• Gồm một lớp tế bào trong suốt, xếp sát nhau 

Bảo vệ các phần trong của thân

• Gồm nhiều lớp tế bào lớn hơn. Một số tế bào chứa chất diệp lục

Tham gia dự trữ và quang hợp

Một vòng bó mạch

 

 Ruột →

 

• Mạch rây: gồm những tế bào sống vách mỏng

Vận chuyển các chất hữu cơ

• Mạch gỗ. Gồm những tế bào có vách hóa gỗ dày, không có chất tế bào

Vận chuyển nước và muối khoáng

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 50 SGK Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
ON