ADMICRO
RANDOM
Banner-Video

Sinh học 6 Bài 2: Nhiệm vụ của Sinh học


Sinh học là khoa học nghiên cứu về thế giới sinh vật trong tự nhiên. Có nhiều loại sinh vật khác nhau: động vật, thực vật, vi khuẩn, nấm...

QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Sinh vật trong tự nhiên

1.1.1. Sự đa dạng trong giới sinh vật

  • Sinh vật trong tự nhiên rất đa dạng và phong phú. Chúng sống ở nhiều môi trường khác nhau, có mối quan hệ mật thiết với nhau và với con người

Sinh vật trong tự nhiên

Hình 1: Sinh vật trong tự nhiên

  • Hoàn thành bảng thống kê sau và đưa ra nhận xét về thế giới sinh vật

STT

Tên sinh vật

Nơi sống

Kích thước (to, trung bình, nhỏ)

Có khả năng di chuyển

Có ích hay có hại

1 Cây mít Trên cạn To Không Có ích
2 Con voi Trên cạn To

Có ích

3 Con giun đất Trong đất Nhỏ

Có ích

4 Con cá chép Dưới nước Trung bình

Có ích

5 Cây bèo tây Trên mặt nước Nhỏ Trôi nổi

Có ích

6 Con ruồi Trên cạn Nhỏ

Không có ích

7 Nấm rơm Cây mục, nát Nhỏ Không

Có ích

1.1.2. Các nhóm sinh vật trong tự nhiên

Nhận xét: sinh vật trong tự nhiên được chia thành 4 nhóm lớn: vi sinh vật, nấm, thực vật và động vật.

Vi sinh vật, nấm, thực vật và động vật

Hình 2: Vi sinh vật, nấm, thực vật và động vật

1.2. Nhiệm vụ của Sinh học

  • Nhiệm vụ của Sinh học: Nghiên cứu đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống, các điều kiện sống cũng như các mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau và với môi trường ngoài, tìm cách sử dụng hợp lí chúng, phục vụ đời sống con người.

  • Nhiệm vụ của thực vật học:

    • Nghiên cứu hình thái, cấu tạo, hoạt động sống của thực vật.

    • Nghiên cứu đa dạng của thực vật và sự phát triển của chúng qua các nhóm thực vật khác nhau.

    • Tìm hiểu vai trò của thực vật trong tự nhiên và trong đời sống con người. 

2. Luyện tập Bài 2 Sinh học 6 

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Sinh học 6 Bài 2 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 2- Câu 5: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online 

2.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Sinh học 6 Bài 2 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 9 SGK Sinh học 6

Bài tập 2 trang 9 SGK Sinh học 6

Bài tập 3 trang 9 SGK Sinh học 6

Bài tập 2 trang 6 SBT Sinh học 6

Bài tập 2 trang 7 SBT Sinh học 6

3. Hỏi đáp Bài 2 Chương 1 Sinh học 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

YOMEDIA