RANDOM
AMBIENT

Soạn bài Kiểm tra Tiếng Việt - Ngữ văn 6

Banner-Video

Bài soạn Kiểm tra Tiếng Việt sẽ giúp các em củng cố và hệ thống hóa được kiến thức về tiếng Việt đã học trong năm.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

 

 
 

1. Tóm tắt nội dung bài học

1.1. Các từ loại đã học 

  • Chú ý: Các từ loại 1, 2, 3, 4, 5, 6 đã được học ở học kì I. Ở đây chỉ nói thêm về tư loại 7: Phó từ.
  • Phó từ: là những từ chuyên đi kèm với động tự, tính từ để bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ.
  • Phó từ gồm 2 loại lớn:
    • Phó từ đứng trước động từ, tính từ: có tác dụng bổ sung một số ý nghĩa về thời gian (đã, đang, sẽ...), về mức độ (rất, hơi, khi,...) về sự tiếp diễn tương tự (cũng, vẫn, cứ, còn...), sự phủ định (không, chưa, chẳng), sự cầu khiến (hãy, đừng, chớ...) cho động từ, tính từ trung tâm.
    • Phó từ đứng sau động từ, tính từ: có tác dụng bổ sung một số ý nghĩa về mức độ (quá, lắm...), về khả năng (được,...), về hướng (ra, vào, đi,...) cho động từ, tính từ trung tâm.

1.2. Các phép tu từ đã học

1.3. Các kiểu cấu tạo câu đã học

1.4. Các dấu câu đã học

Các em có thể tham khảo thêm bài giảng Kiểm tra Tiếng Việt để củng cố hơn nội dung bài học.

2. Hỏi đáp về bài Kiểm tra Tiếng Việt

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

Ngại gì không thử App HOC247
YOMEDIA