RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 7 trang 104 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 7 trang 104 SBT Lịch Sử 8

Hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương. Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy cai trị của thực dân Pháp?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Nhận xét: về hệ thống chính quyền của Pháp :

+ Chặt chẽ , với tay xuống tận nông thôn.

+ Kết hợp giữa nhà nước thực dân và phong kiến .

+ Chia Việt Nam thành ba quốc gia riêng biệt là Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ .

+ Tất cả đều phục vụ cho lợi ích tư bản Pháp .

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 104 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA