OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1.2 trang 86 SBT Lịch Sử 7

Bài tập 1.2 trang 86 SBT Lịch Sử 7

Khi chúa Trịnh ở Đang Ngoài cho quân vào đánh chiếm Phú Xuân (Huế) Nguyễn Nhạc phải tạm hoà hoãn với quân Trịnh vì

A. muốn liên kết với quân Trịnh để tiêu diệt chúa Nguyễn.

B. để tạm yên ở mặt Bắc, dồn sức đánh quân Nguyễn ở phía Nam.

C. quân Trịnh quá mạnh, quân Tây Sơn không đủ sức chống lại.

D. quân Trịnh mạnh hơn quân Nguyễn.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.2

Khi chúa Trịnh ở Đang Ngoài cho quân vào đánh chiếm Phú Xuân (Huế) Nguyễn Nhạc phải tạm hoà hoãn với quân Trịnh vì để tạm yên ở mặt Bắc, dồn sức đánh quân Nguyễn ở phía Nam.

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.2 trang 86 SBT Lịch Sử 7 HAY thì click chia sẻ 
MGID
OFF