AMBIENT
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 6 trang 125 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 6 trang 125 SBT Lịch Sử 11

Điền vào bảng hệ thống kiến thức những nội dung phù hợp về đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

- Từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX:

+ Lãnh đạo: Văn thân, sĩ phu yêu nước hưởng ứng Chiếu Cần vương hoặc những nông dân yêu nước.

+ Lực lượng tham gia: Rất đông đảo (sĩ phu, trí thức phong kiến yêu nước, binh lính...), nhất là nông dân.

+ Hình thức đấu tranh: Khởi nghĩa vũ trang.

+ Quy mô: Rộng khắp, chủ yếu là Bắc và Trung Kì. 

+ Khuynh hướng phát triển: Phong kiến.

+ Kết quả, ý nghĩa: Thất bại.

- Đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất:

+ Lãnh đạo: Văn thân, sĩ phu yêu nước tiến bộ chịu ảnh hưởng của khuynh hướng dân chủ tư sản, hoặc binh lính yêu nước trong quân đội Pháp

+ Lực lượng tham gia: Rất đông đảo (sĩ phu, trí thức phong kiến yêu nước, binh lính...), nhất là nông dân.

+ Hình thức đấu tranh: Khởi nghĩa vũ trang, bạo động, cải cách, đình công... 

+ Quy mô: Rộng khắp, bao gồm cả Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì.

+ Khuynh hướng phát triển: Dân chủ tư sản.

+ Kết quả, ý nghĩa: Thất bại.

-- Mod Lịch Sử 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 125 SBT Lịch Sử 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Cam Ngan

  đầu thế kỷ 20 phong trào giải phong dân tộc có những nét gì mới mọi người giúp em với ạ.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Trần Bảo Việt

  Nêu những đặc điểm của phng trào yêu nước và giải phóng dân tộc Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
YOMEDIA