RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Xác định R2 để công suất trên R2 là lớn nhất trong mạch điện có R0 = 1Ω; R1 = 6Ω; R3 = 4Ω; R2 là biến trở

U = 12 V; R0 = 1Ω; R1 = 6Ω; R3 = 4Ω; R2 là biến trở.

a) Hỏi R2 bằng bao nhiêu đẻ công suất trên R2 là lớn nhất. Tính cong suất này.

b) R2 bằng bao nhiêu để công suất đoạn mạch AB lớn nhất? Tìm công suất này.

  bởi Đào Lê Hương Quỳnh 19/09/2018
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Mạch R0ntR3nt(R2//R1)

  => Đặt R2= x ( ohm )

  Ta có Rtđ=\(1+4+\dfrac{6.x}{6+x}=5+\dfrac{6x}{6+x}=\dfrac{30+11x}{6+x}\)

  =>\(I=\dfrac{U}{Rtđ}=\dfrac{12.\left(6+x\right)}{30+11x}\)=I0=I3=I12

  Vì R1//R2=>U1=U2=U12=I12.R12=\(\dfrac{12.\left(6+x\right)}{30+11x}.\dfrac{6x}{6+x}=\dfrac{72x}{30+11x}\)

  =>Ta có P2=\(\dfrac{U2^2}{R2}=\dfrac{\left(\dfrac{72x}{30+11x}\right)^2}{x}=\dfrac{72x}{900+660x+121x^2}\)

  Chia cả 2 vế với x => \(P2=\dfrac{72}{\dfrac{900}{x}+660+121x}\)

  Để P2 max thì \(\dfrac{900}{x}+121x\) min

  Áp dụng bất đẳng thức cô si => \(\dfrac{900}{x}+121x\ge2\sqrt{\dfrac{900}{x}.121x}=330\) => (\(\dfrac{900}{x}+121x\)) min =330 khi và chỉ khi \(\dfrac{900}{x}=121x=>x=\pm\dfrac{30}{11}\Omega\) chọn x= \(\dfrac{30}{11}\) ôm

  Thay x =\(\dfrac{30}{11}\) tính P2max=\(\dfrac{3}{55}W\)

  b) Đặt R12=x ôm =>Rtđ=5+x =>I=I1=I2=I12=\(\dfrac{12}{5+x}\)

  =>P12=I122.R12=\(\left(\dfrac{12}{5+x}\right)^2.x=\dfrac{144x}{25+10x+x^2}\) => Chia cả 2 vế với x => \(P12=\dfrac{144}{\dfrac{25}{x}+10+x}\)

  Để P12 max thì \(\left(\dfrac{25}{x}+x\right)min\) bạn làm tương tự câu a ( áp dụng bđt cô si ) => x=\(\pm5\Omega\) chọn x=5 ôm

  Ta có x=5=\(\dfrac{6.R2}{6+R2}=>R2=30\Omega\) thay x=5 tính P12max=7,2W

  Vậy.....

    bởi Trần Khoa Điềm 19/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA