YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Tìm giá trị của x, biết: \( \displaystyle \left( {4,5 - 2x} \right).1{4 \over 7} = {{11} \over {14}}\)

Tìm giá trị của x, biết: \( \displaystyle \left( {4,5 - 2x} \right).1{4 \over 7} = {{11} \over {14}}\)  

  bởi Naru to 21/06/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • \( \displaystyle \left( {4,5 - 2x} \right).1{4 \over 7} = {{11} \over {14}}\)

  \( \displaystyle \left( {4,5 - 2x} \right).{11 \over 7} = {{11} \over {14}}\)

  \( \displaystyle 4,5 - 2x = {{11} \over {14}}:{{11} \over 7}\)

  \(4,5 - 2x \)\( \displaystyle = {{1} \over {2}}\)

         \(\displaystyle 2x = 4,5 – {{1} \over {2}}\)

         \(2x = \dfrac{9}{2} - \dfrac{1}{2}\)

         \(2x = \dfrac{9-1}{2}\)

         \(2x = \dfrac{8}{2}\)

           \(x = 4:2\)

           \(x = 2. \)

    bởi Bo Bo 21/06/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 

cached getFaqListNewByGradeSubject PC 10.20.1.99 : FAQ_LIST_NEWtoanhoc_lop6
YOMEDIA