OFF
OFF
ADMICRO
18AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Số HS của một trường THCS là số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số mà khi chia số đó cho 5 hoặc cho 6, hoặc cho 7 đều dư 1. Hãy tìm số HS của trường đó.

Số HS của một trường THCS là số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số mà khi chia số đó cho 5 hoặc cho 6, hoặc cho 7 đều dư 1. Hãy tìm số HS của trường đó.

  bởi Lê Tường Vy 13/08/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Gọi số HS của trường là x (x\(\in\)N)

  x : 5 dư 1  x – 1 5

  x : 6 dư 1  x – 1 6

  x : 7 dư 1  x – 1 7

  Suy ra x – 1 là BC(5, 6, 7)

  Ta có BCNN(5, 6, 7) = 210

  BC(5, 6, 7) = 210k (k \(\in\) N)

  x – 1 = 210k ⇔ x = 210k + 1 mà x số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số nên  x \(\ge\) 1000

  Suy ra 210k + 1 \(\ge\) 1000 ⇔ k \(\ge 4\frac{{53}}{{70}}\) (k \(\in\) N) nên k nhỏ nhất là k = 5.

  Vậy số HS trường đó là x = 210k + 1 = 210. 5 + 1 = 1051 (học sinh)

    bởi Mai Rừng 13/08/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

MGID
ON