OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Học sinh khối 6 của một trường có từ 200 đến 300 em. Nếu xếp thành hàng 4, hàng 5 hoặc hàng 7 đều dư 1 em. Cho biết số học sinh khối 6 của trường đó bằng bao nhiêu?

Học sinh khối 6 của một trường có từ 200 đến 300 em. Nếu xếp thành hàng 4, hàng 5 hoặc hàng 7 đều dư 1 em. Cho biết số học sinh khối 6 của trường đó bằng bao nhiêu?

  bởi Nguyễn Thanh Thảo 12/08/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • + Sử dụng kiến thức về phép chia có dư

  + Sử dụng kiến thức về bội chung và bội chung nhỏ nhất.

  + Sử dụng cách tìm bội chung thông qua bội chung nhỏ nhất.

  Gọi số học sinh khối 6 là \(x\left( {x \in {N^*};200 \le x \le 300} \right)\) (học sinh)

  Nếu xếp thành hàng 4, hàng 5 hoặc hàng 7 đều dư 1 em nên ta có:

  \(\left( {x - 1} \right) \vdots \,4;\left( {x - 1} \right) \vdots \,5;\left( {x - 1} \right) \vdots \,7\)  suy ra (x−1) ∈ BC(4;5;7).

  Mà \(BCNN\left( {4;5;7} \right) = {2^2}.5.7 = 140.\)

  Suy ra (x−1) ∈ BC(4;5;7) = B(140)={0;280;420;...}

  Hay x∈{1;281;421;...} mà 200 ≤ x ≤ 300 nên x = 281.

  Vậy số học sinh khối 6 là 281 học sinh.

    bởi Ánh tuyết 13/08/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

MGID
ON