YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Nhà bác ba có một mảnh vườn trong đó 1/3 diện tích bác dùng để trồng rau, 1/4 diện tích bác dùng để trồng hoa và diện tích phần còn lại bác dùng để trồng cây cảnh. Hỏi diện tích trồng cây cảnh chiếm bao nhiêu phần diện tích mảnh vườn?

Giải hộ bài toan
  bởi Vu Ngọc 02/05/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (7)

 • Diện tích trồng cây cảnh chiếm: 1 - (1/3) - (1/4) = 5/12 mảnh vườn

  (Bạn có thể hiểu thế này: 

  Gọi diện tích toàn bộ mảnh vườn là S thì

  1/3 diện tích để trồng rau, tức diện tích trồng rau chiếm (1/3)xS hay S/3 mảnh vườn

  1/4 diện tích để trồng hoa, tức diện tích trồng hoa chiếm (1/4)xS hay S/4 mảnh vườn

  Vậy diện tích trồng cây cảnh là diện tích còn lại, chiếm: S - S/3 - S/4 = (5/12)xS hay diện tích này chiếm 5/12 diện tích mảnh vườn)

  đúng thì đánh giá cho mình nhé 

    bởi Đỗ Đức 04/05/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • chiếm 5 phần 12 OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

    bởi nezuko sajiinkai 05/05/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • chiếm 5/12

    bởi phan trung kien 05/05/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • chiếm 5/12

   

    bởi Tô Nguyễn Nguyên Anh 11/05/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • chiếm 5/12

    bởi Nguyễn Duyên 11/05/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • chiếm 5/12 bạn nhé

    bởi Lê Tuấn Linh 12/05/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • chắc chắn là 5/12

    bởi Lê Tuấn Linh 12/05/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 

cached getFaqListNewByGradeSubject PC 10.20.1.99 : FAQ_LIST_NEWtoanlop4_tieuhoc
YOMEDIA