OFF
OFF
ADMICRO
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Người ta cho giao phần giữa 2 cá thể thực vật thuần chủng khác nhau 2 cặp tình trạng tương phản được F1 toàn hạt vàng, thân cao. Cho F1 giao phần với 3 cây khác nhau:

Người ta cho giao phần giữa 2 cá thể thực vật thuần chủng khác nhau 2 cặp tình trạng tương phản được F1 toàn hạt vàng, thân cao. Cho F1 giao phần với 3 cây khác nhau:

- TH1: Lai F1 với cây 1( có kiêu hình hạt vàng, thân thấp) được F2 có 8000 cây với 4 loại kiểu hình trong đó kiểu hình cây hạt xanh, thần thấp là 1000 cây

- TH 2: Lai F1 với cây 2 thu được thể hệ lai F2 với 4 loại kiểu hình trong đó có 6,25% kiểu hình cây hạt xanh, thân thấp. 

- TH3: Lai F1 với cây 3 thu được thế hệ lai F2 đông tinh về cả hai cặp tình trạng

Biết mỗi cặp gen quy định một cặp tình trạng và nằm trên một cặp NST tương đông khác nhau. Biện luận tìm kiểu gen của P, F1 và của cây 1, cây 2, cây 3 trong từng trường hợp.

  bởi Quỳnh Trần 24/09/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
MGID
ON