YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Giả sử lưới thức ăn trong hệ sinh thái được mô tả bằng sơ đồ ở hình dưới đây, loài A là sinh vật sản xuất.

Phân tích lưới thức ăn này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Loài K có thể là sinh vật tiêu thụ bậc 2, cũng có thể là bậc 3.

II. Loài M, H và G khác bậc dinh dưỡng.

III. Chuỗi thức ăn dài nhất trong lưới thức ăn này có tối đa 4 mắt xích.

IV. Nếu số lượng loài B bị giảm mạnh thì sự cạnh tranh giữa loài K và loài G gay gắt hơn so với sự cạnh tranh giữa loài H và loài K.

   A. 1.                                  B. 2.                                  C. 3.                                  D. 4.

  bởi Nguyễn Thị Lưu 12/06/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • + I đúng: loài K là sinh vật tiêu thụ bậc 2 trong chuỗi A → C → K; loài K là sinh vật tiêu thụ bậc 3 trong chuỗi A → B → H → K.

  + II Sai: Loài M, H và G cùng bậc dinh dưỡng (bậc 3).

  + III đúng: Chuỗi thức ăn dài nhất trong lưới thức ăn này có tối đa 4 mắt xích, ví dụ chuỗi A → B→ H→ K.

  + IV sai: hai loài càng trùng nhau về mặt dinh dưỡng thì cạnh tranh càng gay gắt.

  Loài H, G chỉ sử dụng loài B làm thức ăn.

  Loài K sử dụng cả loài B và loài C làm thức ăn.

  Chính vì thế nếu số lượng loài B bị giảm mạnh thì sự cạnh tranh giữa loài K và loài G là tương đương với sự cạnh tranh giữa loài H và loài K.

    bởi Phí Phương 12/06/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 

Các câu hỏi mới

YOMEDIA