YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Cho biết mỗi gen nằm trên một cặp NST, alen A quy định hoa kép trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa đơn, alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua.

Trong một quần thể đạt cân bằng di truyền, người ta đem giao phấn ngẫu nhiên một số cá thể thì thu được ở F1 gồm 63% cây hoa kép quả ngọt: 12% cây hoa kép quả chua: 21% cây hoa đơn quả ngọt: 4% cây hoa đơn, quả chua.

Cho các phát biểu sau:

I. Tần số alen A bằng tần số alen a.

II. Tần số alen b = 0,6.

III. Nếu chỉ tính trong tổng số hoa đơn, quả ngọt ở F1 thì cây có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 3/7

IV. Nếu đem tất cả cây hoa đơn, quả ngọt ở F1 cho giao phấn ngẫu nhiên thì đời F2 xuất hiện loại kiểu hình hoa đơn, quả chua chiếm tỉ lệ 4/49.

Có bao nhiêu phát biểu không đúng?

   A. 2                                   B. 3                                   C. 4                                   D. 1

  bởi Anh Trần 12/06/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • + Đây là dạng bài di truyền quần thể giao phối với 2 cặp gen phân li độc lập, ở bài này chúng ta áp dụng di truyền quần thể với từng cặp gen sau đó kết hợp lại.

  + Ở F1 xét tính trạng hoa có: 75% hoa kép : 25 % hoa đơn → aa = 0,25

  → tần số alen \(a = \sqrt {0,25}  = 0,5 \to \) Tần số alen A = 0,5

  → Thành phần kiểu gen của F1: 0,25 AA : 0,5 Aa : 0,25 aa

  + Ở F1 xét tính trạng quả có: 84% quả ngọt: 16% quả chua → bb = 0,16

  → tần số alen \(b = \sqrt {0,16}  = 0,4 \to \) Tần số alen B = 0,6

  → Thành phần kiểu gen của F1: 0,36 BB : 0,48 Bb : 0,16 bb

  → Ý I đúng, ý II sai

  + Hoa đơn, quả ngọt ở F1 (aaB-) = 0,25 × 0,84 = 0,21

  aaBb = 0,25 × 0,48 = 0,12

  → Trong tổng số hoa đơn, quả ngọt ở F1 thì cây có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ

  = 0,12 : 0,21 = 4/7 → Ý III sai

  + Đem tất cả cây hoa đơn, quả ngọt ở F1 cho giao phấn ngẫu nhiên:

  → (3/7 aaBB : 4/7 aaBb) × (3/7 aaBB : 4/7 aaBb)

  Để đời F2 xuất hiện loại kiểu hình hoa đơn, quả chua thì phải là phép lai aaBb × aaBb

  → Xác suất xuất hiện loại kiểu hình hoa đơn, quả chua của phép lai này là:

  4/7 × 4/7 × 1/4 (aabb) = 4/49 → Ý IV đúng.

    bởi Trung Phung 12/06/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 

Các câu hỏi mới

YOMEDIA