YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Cho biết 4 bộ ba 5’GXU3’; 5’GXX3’; 5’GXA3’; 5’GXG3’ quy định tổng hợp axit amin Ala; 4 bộ ba 5’AXU3’; 5’AXX3’; 5’AXA3’; 5’AXG3’ quy định tổng hợp axit amin Thr.

 Một đột biến điểm xảy ra ở giữa alen làm cho alen A thành alen a, trong đó chuỗi mARN của alen a bị thay đổi cấu trúc ở một bộ ba dẫn tới axit amin Ala được thay bằng axit amin Thr. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Alen a có thể có chiều dài lớn hơn chiều dài của alen A.

II. Đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp T-A đã làm cho alen A thành alen a.

III. Nếu alen A có 150 nucleotide loại A thì alen a sẽ có 151 nucleotide loại A.

IV. Nếu alen A phiên mã một lần cần môi trường cung cấp 100 nucleotide loại X thì alen a phiên mã 2 lần cũng cần môi trường cung cấp 200 nucleotide loại X.

   A. 1                                   B. 4                                   C. 3                                   D. 2

  bởi Mai Thuy 12/06/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • + Một đột biến điểm xảy ra ở giữa alen làm cho alen A thành alen a, trong đó chuỗi mARN của alen a bị thay đổi cấu trúc ở một bộ ba dẫn tới axit amin Ala được thay bằng axit amin Thr → đột biến thay thế G thành A.

  + Đột biến thay thế không làm giảm chiều dài gen → Ý I sai.

  + Ý II sai → vì đây là đột biến thay thế G thành A

  + Nếu alen A có 150 nucleotide loại A thì alen a sẽ có 151 nucleotide loại A → đúng do đột biến thay thế G thành A → Ý III đúng.

  + Alen A đột biến khiến cho trên mARN G biến thành A → trên mạch gốc là X bị thay thế bằng T, G trên mạch gốc không đổi, do đó khi phiên mã số lượng X môi trường cung cấp cho alen A và a như nhau → Ý IV đúng.

    bởi Lê Văn Duyệt 12/06/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 

Các câu hỏi mới

YOMEDIA