OPTADS360
ADMICRO

Hỏi đáp Hóa Học

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu sau: NaCl, Ba(OH)2, NaOH, H2SO4. Chỉ được dùng quỳ tím, làm thế nào nhận biết dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học? Viết các phương trình hóa học
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • QUẢNG CÁO
  Cho các chất sau: CuO, Al, MgO, Fe(OH)2, Fe2O3. Chất nào ở trên tay dụng với nhau để : a. Sinh ra chất khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí. b. Tạo thành dung dịch có màu xanh lam. c. Tạo thành dung dịch có màu vàng nâu. d. Tạo thành dung dịch không màu. Viết các PTHH cho những phản ứng trên

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Để phân tích hỗn hợp gồm bột sắt và sắt oxit người ta đã tiến hành các thí nghiệm sau:

  + Hòa tan 16.16 gam bột của hỗn hợp này trong HCl (1.332M) dư thu được 0.896 lít khí ở đktc và dung dịch A chodung dịch A.

  + Tác dụng với NaOH dư đun sôi trong không khí lọc kết tủa làm khô và sấy ở nhiệt độ cao đến khôi lượng không đổi thu được 17.6g sản phẩm.

  a) Tính thành phần phần trăm các chất có trong hỗn hợp ban đầu.

  b) Xác định công thức sắt oxit.

  c) Tính thể tích dung dịch HCl tối thiểu cần dùng cho thí nghiệm trên. 

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • a)Al và Cl2 b)Fe và HNO3 đặc, nguội c)Al và HNO3 đặc nguội d)Fe và dung dịch Cu(NO3)2 e)Fe và H2SO4 đặc nguội f)Cu và H2SO4 đặc, nguội
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Khi đốt 18g 1 chất hữu cơ X phải dùng 16,8l oxi (đktc) thu được CO2 và hơi nước với tỉ lệ thể tích là Vco2:Vh2o = 3:2. Tỉ khối hơi của X so với hidro là 36. Xác định công thức phân tử của X
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • a) có 4 ống nghiệm đánh số 1,2,3,4 mỗi ống nghiệm đựng 1 trong các dd sau:Na2CO3,HCl,FeCl2,NH4HCO3.Lấy ống 1 đổ vào ống 3 thấy có kết tủa,lấy ống 3 đổ vào ống 4 thấy có khí bay ra.Hỏi ống nào đựng dd gì?

  b) Có  lọ được đánh số 1,2,3,4,5 mỗi lọ chứa 1 trong các dd sau: ba(NO392,Na2CO3,MgCl2,K2SO4,Na3PO4.Xác định lọ nào chứa chất gì?Biết lọ 1 tại kết tủa trắng với lọ 3 và 4; lọ 2 tạo kết tủa trắng với lọ 4; lọ 3 tạo kết tủa trắng với lọ 1 và 5 ; lọ 4 tạo kết tủa trắng với lọ 1,2,5;kết tủa sinh ra ở lọ 1 tác dụng với lọ 3 phân hủy ở nhiệt độ cao ra oxit kim loại.Viết PTHH minh họa

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 13g 1 kim loại hoá trị 2 tác dụng với Clo dư thu 27,2g muối . Xác định kim loại đó
  Theo dõi (1)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • CO có làm đổi màu quỳ tím ko
  Theo dõi (2)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết dung dịch KOH . KCl . K2co3

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Một hỗn hợp X gồm kim loại M (có hóa trị 2 và 3) và oxit MxOy . Khối lượng của X là 80,8g . Hòa tan hết X bởi dd HCl thu được 4,48 lít H2 (đktc) , còn nếu hòa tan dd X bởi HNO3 thu được 6,72 lít NO (đktc) . Biết rằng trong X có 1chất có số mol gấp 1,5 lần số mol chất kia . Xác định các chất trong X

  Theo dõi (1)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho hỗn hợp Al và Ag tác dụng vừa đủ với dung dịch axit HCL 15%,sau phản ứng thu được dung dịch X;2.3(g) chất rắn Y và 3,36(l) khí Z ở đktc

  a) viết phương trình hoá học và xác định X,Y,Z

  b) tính thành phần phần trăm về khối lượng của các chất trong hỗn hợp 

  c) tính khối lượng dung dịch axit đã dùng

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy