RANDOM

Hỏi đáp Sinh Học

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

QUẢNG CÁO

Câu hỏi chờ bạn trả lời

 • Thanh Truc Cách đây 2 tuần
  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Trong Duy Cách đây 2 tuần

  A. Sinh giới đã tiến hoá từ các dạng đơn bào đơn giản đến các cơ thể đa bào phức tạp.

  B. Mỗi loài đang tồn tại đều thích nghi ở một mức độ nhất định với điều kiện của môi trường.

  C. Tốc độ tiến hoá hình thành loài mới ở các nhánh tiến hoá khác nhau là không như nhau

  D. Loài người hiện đại là loài tiến hoá siêu đẳng, thích nghi và hoàn thiện nhất trong sinh giới.

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo Bo Cách đây 2 tuần

  A. đột biến gen ít phổ biến hơn, ảnh hưởng đến sức sống và sinh sản của sinh vật nhiều hơn so với đột biến NST.

  B. giá trị thích nghi của đột biến gen thường thay đổi khi tổ hợp gen thay đổi.

  C. giá trị thích nghi của đột biến gen thường thay đổi khi điều kiện sống thay đổi.

  D. đột biến gen phổ biến hơn, ít ảnh hưởng đến sức sống và sinh sản của sinh vật hơn so với đột biến NST.

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Đào Cách đây 2 tuần

  A. là nguyên nhân chính làm cho các loài biến đổi dần dần và liên tục.

  B. là nhân tố chính của quá trình chọn lọc tự nhiên.

  C. là nhân tố làm phát sinh các biến dị không di truyền được..

  D. vừa là môi trường của chọn lọc tự nhiên, vừa cung cấp những điều kiện sống cần thiết, vừa bao gồm các nhân tố làm phát sinh đột biến trong quá trình phát triển của sinh vật.

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Nguyễn Cách đây 2 tuần

  A. Cách li sinh sản.

  B. Chọn lọc tự nhiên.

  C. Biến động di truyền.

  D. Biến động môi trường.

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng giang Cách đây 2 tuần

  A. Đột biến.

  B. Biến động di truyền.

  C. Chọn lọc tự nhiên.

  D. Các cơ chế cách li.

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thu Huệ Cách đây 2 tuần

  A. Sự hình thành các đặc điểm thích nghi.

  B. Nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền các biến dị.

  C. Vai trò sáng tạo của chọn lọc tự nhiên.

  D. Nguồn gốc chung của các loài.

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Pham Thi Cách đây 2 tuần

  A. Những quần thể có vốn gen kém thích nghi bị thay thế bởi những quần thể có vốn gen thích nghi hơn.

  B. Thành phần kiểu gen về một nhóm gen liên kết nào đó bị thay đổi đột ngột.

  C. Đột biến phát tán trong quần thể và làm thay đổi tần số các alen.

  D. Sự thay đổi tần số các alen của một gen trọng quần thể do các yếu tố ngẫu nhiên.

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trịnh Lan Trinh Cách đây 2 tuần

  A. môi trường thay đổi làm thay đổi giá trị thích nghi của gen nên làm thay đổi tần số của các alen.

  B. thay đổi tần số của các alen trong quần thể bởi các yếu tố ngẫu nhiên.

  C. đột biến phát sinh mạnh trong một quần thể lớn làm thay đổi tần số của các alen.

  D. di - nhập gen ở một quần thể lớn làm thay đổi tần số của các alen.

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 2 tuần

  A. hình thành các cấp dưới loài.

  B. tích luỹ các biến dị đáp ứng nhu cầu nhiều mặt của loài người.

  C. tích luỹ những đặc điểm thích nghi tương tự ở các loài khác xa nhau trong bậc thang phân loại.

  D. hình thành những loài mới từ một loài ban đầu, các loài này được phân loại học xếp vào cùng một chi.

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Co Nan Cách đây 2 tuần

  A. nhân tố làm phát sinh các biến dị không di truyền.

  B. nhân tố chính của quá trình chọn lọc tự nhiên.

  C. nguyên nhân chính làm cho các loài biến đổi dần dần và liên tục.

  D. vừa là các nhân tố làm phát sinh đột biến, vừa là môi trường của chọn lọc tự nhiên.

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phung Thuy Cách đây 2 tuần

  A. Đột biến và giao phối.

  B. Chọn lọc tự nhiên.

  C. Cách li sinh sản.

  D. Thức ăn của sâu.

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy