ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Nêu tính chất hóa học của Ba(OH)2, Ca(OH)2, Fe(OH)2?

NÊU TÍNH CHẤT HÓA HỌC VÀ CHO VÍ DỤ CỦA BAZO SAU KOH, BaOH2,CaOH2,FeOH2

  bởi Lê Nhi 22/04/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • tính chất hóa học của bazo:

  1, dd bazo kiềm làm đổi màu chất chỉ thị màu (quỳ tím từ màu tím chuyển sang màu xanh, phenolphtalein hóa hồng) (5 bazo kiềm)

  vd: KOH ,Ba(OH)2, CaOH)2 làm quỳ tím hóa xanh và phenolphtatein hóa hồng vì là dd bazo kiềm tan được trong H2O còn Fe(OH)2 ko tan nên không làm đổi màu chất chỉ thị màu.

  2,tác dụng với axit (pư tung hòa) (tất cả các bazo đều pư):

  Vd: khi cho axit H2SO4 loãng vào các bazo gồm Ba(OH)2,KOH,Ca(OH)2,Fe(OH)2 có các PTHH:

  Ba(OH)2 + H2SO4\(\rightarrow\)BaSO4 + 2H2O

  2KOH+ H2SO4\(\rightarrow\)K2SO4 +2H2O

  Ca(OH)2 +H2SO4\(\rightarrow\)CaSO4 +2H2O

  Fe(OH)2 +H2SO4\(\rightarrow\)FeSO4+2H2O

  3,Bazo của 5 kim loại kiềm tác dụng với oxit axit(vì chỉ có của những kim loại có bazo tan trong H2O):

  Vd: CO2 +2NaOH\(\rightarrow\)Na2CO3 +H2O

  CO2(dư) +Na2CO3 +H2O\(\rightarrow\)2NaHCO3

  CO2+Ca(OH)2\(\rightarrow\)CaCO3+H2O

  CO2(dư)+CaCO3+H2O\(\rightarrow\)Ca(HCO3)2

  CO2+Ba(OH)2\(\rightarrow\)BaCO3+H2O

  CO2(dư)+BaCO3+H2O\(\rightarrow\)Ba(HCO3)2

  Còn Fe(OH)2 không pư ứng vì không tan trong H2O

  4,Bazo tác dụng với muối tạo ra muối mới và bazo muối tuôn theo pư trao đổi trong dd (hai chất tham gia pư phải tan trong H2O sản phẩm ít nhất có một chất kết tủa hoặc một chất khí)trong các ví dụ ở đề bài thì vì Fe(OH)2 nên sẽ không pư

  Vd: Ba(OH)2 + K2CO3\(\rightarrow\)BaCO3 +2KOH

  Ca(OH)2 +K2CO3\(\rightarrow\)CaCO3+2KOH

  2KOH+ CuCl2\(\rightarrow\)Cu(OH)2+2KCl

  5, một số bazo không tan bị nhiệt phân hủy

  Vd: Fe(OH)2\(\rightarrow\)FeO +H2O(trong môi trường không có không khí)

  4Fe(OH)2 + O2\(\rightarrow\)2Fe2O3+ 4H2O(trong môi trường có không khí sắt sẽ bị đẩy lên hóa trị cao nhất của nó) còn những bazo như:KOH,Ca(OH)2,Ba(OH)2 không có pư này vì là bazo tan

    bởi Đào Huy Toàn 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

MGID