OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Dung dịch nào sau đây làm giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ

mn giúp tớ vớiii

Câu 1: Dung dịch nào sau đây làm giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ

A. Na2SO4.                    B. HNO3.                       C. KOH.                        D. BaCl2.

Câu 2: Chất nào sau đây tác dụng với HCl tạo thành muối và nước

A. Cu.                             B. Cu(OH)2.                   C. CuSO4.                      D. CO2.

Câu 3: Chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch axit clohiđric sinh ra chất khí nhẹ hơn không khí, cháy trong không khí với ngọn lửa màu xanh nhạt

A. Ag.                            B. FeCl3.                        C. BaCO3.                      D. Zn.

Câu 4: CaO phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây

A. H2O, Na2O, BaCl2.                                           B. CaO, K2SO4, Ca(OH)2.

C. NaOH, CaO, H2O.                                           D. CO2, H2O, HCl.

Câu 5: Chất nào sau đây tác dụng được với HCl và CO2

A. Sắt.                            B. Nhôm.                        C. Kẽm.    D. Dung dịch NaOH.

Câu 6: Nhóm gồm các chất tác dụng được với  khí  CO2  là

A. KOH, CaO, NaOH.                                          B. HCl, KOH, NaOH.

C. Na2O, Cu(OH)2, BaO.                                      D. CuO, Ca(OH)2, K2O.

Câu 7: Cho 10,5 gam hỗn hợp hai kim loại Zn, Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 2,24 lít khí(đktc). Phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là

A. 61,9% và 38,1%.          B. 50% và 50%.C. 39,05% và 60,95%.             D. 30% và70%.

Câu 8: Chất Al2O3

A. Oxit axit     B. Oxit bazơ.  C. Oxit lưỡng tính.     D. Oxit trung tính.

Câu 9: Để trung hòa 11,2gam dung dịch KOH 20%, thì cần lấy bao nhiêu gam dung dịch axit H2SO4 35%

A. 1,96 gam.                   B. 9,8 gam.                     C. 5,6 gam.                     D. 11,2 gam.

Câu 10: Dãy các chất tác dụng được với dung dịch HCl là

A. CaO, SO3.                 B. NaOH, CO2.              C. CuO, CaSO3.             D. Fe, Cu.

  bởi Hoàng Thư 08/11/2022
ADMICRO/

Câu trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
OFF