OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
ADS_ZUNIA
Banner-Video
VIDEO

X, Y, Z là 3 ancol liên tiếp trong dãy đồng đẳng, trong đó \(M_Z\) = 1,875\(M_X\). X có đặc điểm là

A. Hòa tan được \(Cu(OH)_2\). 

B. Tách nước tạo 1 anken duy nhất. 

C. Không có đồng phân cùng chức hoặc khác chức. 

D. Chứa 1 liên kết pi trong phân tử. 

 
  bởi Minh Tuyen 31/01/2021
ADMICRO/lession_isads=0

Câu trả lời (1)

 • Ta có Mz = My + 14 = Mx + 28 

  mà Mz = 1,875Mx → Mx = 32, Mz = 60 

  → X là CH3OH nên X Không có đồng phân cùng chức hoặc khác chức. 

  → Đáp án C 

    bởi Nguyễn Hạ Lan 01/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
OFF