OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Hiđrat hóa hỗn hợp etilen và propilen có tỉ lệ mol 1:3 khi có mặt axit \(H_2SO_4\) loãng thu được hỗn hợp ancol X. Lấy m gam hỗn hợp ancol X cho tác dụng hết với Na thấy bay ra 448 ml khí (đktc). Oxi hóa m gam hỗn hợp ancol X bằng O2 không khí ở nhiệt độ cao và có Cu xúc tác được hỗn hợp sản phẩm Y. Cho Y tác dụng với \(AgNO_3\) trong \(NH_3\) dư thu được 2,808 gam bạc kim loại. Phần trăm số mol ancol propan-1-ol trong hỗn hợp là:

A. 75%

B. 25%

C. 12,5%

D. 7,5%

  bởi Lan Ha 31/01/2021
ADMICRO/lession_isads=0

Câu trả lời (1)

 • Đặt nC2H4= xmol → nC3H6= 3x mol 

   + hợp nước tạo ancol → n ancol = 4x= 2n H2= 0,04 mol 

  → x= 0,01 mol; sau khi OXH ancol tạo : 0,01 mol CH3CHO 

   t mol C2H5CHO 

   (0,015 – t) mol aceton  

  → khi tráng bạc thì nAg = 2nCH3CHO + 2n C2H5CHO = 0,02 + 2t = 0,026 mol 

  → t= 0,003 mol → %n n-C3H7OH= 7,5% 

    bởi Lê Minh Trí 01/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
OFF