OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
ADS_ZUNIA
Banner-Video
VIDEO

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp, thu được 0,9 mol \(CO_2\) và 1,4 mol \(H_2O\). Thành phần % về thể tích của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là:

A. 25% và 75%  

B. 20% và 80%  

C. 40% và 60%

D. 15% và 85%

  bởi Bùi Anh Tuấn 07/05/2021
ADMICRO/lession_isads=0

Câu trả lời (1)

 • Ta thấy n(CO2) < n(H2O) →  hai hiđrocacbon đã cho là 2 ankan

  Gọi CTPT trung bình 2 ankan là: \({{\text{C}}_{\overline {\text{n}} }}{{\text{H}}_{{\text{2}}\overline {\text{n}} {\text{ + 2}}}}\). Ta có:

  \(\frac{{{{\text{n}}_{{{\text{H}}_{\text{2}}}{\text{O}}}}}}{{{{\text{n}}_{{\text{C}}{{\text{O}}_{\text{2}}}}}}} = \frac{{\overline n  + 1}}{{\overline n }} = \frac{{1,4}}{{0,9}} \Rightarrow \overline n  = 1,8 \Rightarrow C{H_4};{C_2}{H_6}\)

  Áp dụng phương pháp  đường chéo:

  → Đáp án B

    bởi Hữu Trí 07/05/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
OFF