OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
ADS_ZUNIA
Banner-Video
VIDEO

Cho m gam hỗn hợp X gồm hai rượu (ancol) no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO dư, nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỷ khối hơi so với \(H_2\) là 13,75). Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư \(Ag_2O\) (hoặc \(AgNO_3\)) trong dung dịch \(NH_3\) nung nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Giá trị của m là:

A. 7,4

B. 7,8

C. 8,8

D. 9,2 

  bởi Mai Hoa 31/01/2021
ADMICRO/lession_isads=0

Câu trả lời (1)

 • Ta có : n(Ag)=0.6 mol 

  Gọi công thức chung của 2 ancol là RCH2OH 

  My=13.75 * 2 = 27.5 

  Y có andehit và H2

  pt: RCH2OH +CuO = RCHO +Cu +H2

  Dựa pt ta có n(anđehit)=n(H2O) 

  → [M(anđehit)+M(H2O)]/2=27.5 

  → M(anđehit)=37 

  → Có 1 anđehit là HCHO → ancol là CH3OH 

  từ đó ta có anđêhit còn lại là CH3CHO → ancol là C2H5OH 

  ta gọi số mol HCHO là x và CH3CHO là y , ta có: 

  0.6 = 4x + 2y 

  → x = y = 0.1 mol (Do nhẩm nghiệm chỉ có 0.1 là thỏa mãn) 

  → n(CH3OH) = n(C2H5OH)=0.1 mol 

  → m(ancol) = 30*0.1 + 44*0.1 = 7.4 (g) 

  → Đáp án B 

    bởi Ngoc Nga 01/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
OFF