OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Cho 11 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với Na dư thu được 3,36 lít \(H_2\) (đktc). Chuyển hóa hoàn toàn 11 gam hỗn hợp đó thành anđehit và thực hiện phản ứng tráng gương thu được tối đa bao nhiêu gam Ag?

A. 79,2 gam

B. 86,4 gam

C. 97,2 gam

D. 108 gam

  bởi Mai Linh 31/01/2021
ADMICRO/lession_isads=0

Câu trả lời (1)

 • Gọi CTTB của 2 ancol là RCH2OH → RCH2OH + Na → RCH2ONa + 1/2H2

  → nX = 2nH2 = 0,3 mol → MX = 36,67g → X phải có x mol CH3OH(M=32) và y mol C2H5OH. → andehit tương ứng là HCHO và CH3CHO. 

  Có mX = 32x + 46y = 11 → x=0,2 mol ; y=0,1 mol 

   nX = x+y = 0,3 

  → mAg=108.nAg=108.(4.nHCHO + 2.nCH3CHO)=108 g 

    bởi Phan Quân 01/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
OFF