RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 6 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 62 SBT Địa lí 11

“Có diện tích rộng nhất, dân số đông nhất, kinh tế phát triển nhất” của Nhật Bản là vùng kinh tế

A. Kiu-xiu.                     B. Hôn-su.

C. Xi-cô-cư.                   D. Hô-cai-đô. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Hôn-su là vùng có diện tích rộng nhất, dân số đông nhất, kinh tế phát triển nhất.

Chọn B.

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 62 SBT Địa lí 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 53 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 53 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 54 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 54 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 7 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 8 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 9 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 10 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 11 trang 455 SBT Địa lí 11

Bài tập 12 trang 56 SBT Địa lí 11

Bài tập 13 trang 56 SBT Địa lí 11

Bài tập 14 trang 57 SBT Địa lí 11

Bài tập 15 trang 57 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 58 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 58 SBT Địa lí 11

Bài tập 3 trang 59 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 60 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 61 SBT Địa lí 11

Bài tập 7 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 8 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 64 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 40 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 40 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 41 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 42 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 42 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 44 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 5 trang 44 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 78 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 78 SGK Địa lý 11

Bài tập 3 trang 78 SGK Địa lý 11

Bài tập 1 trang 83 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 83 SGK Địa lý 11

Bài tập 3 trang 83 SGK Địa lý 11

 • truc lam

  A. mùa động kéo dài, mùa hạ mát.

  B. mùa hạ nóng ẩm và có mưa nhỏ.

  C. mùa đông ngắn, mùa hạ đỡ nóng.

  D. mùa đông đỡ lạnh, mùa hạ đỡ nóng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Suong dem

  A. biển Nhật Bản có nhiều thiên tai bão.

  B. biển Nhật Bản có hoạt động sóng thần.

  C. biển Nhật Bản có nguồn hải sản phong phú.

  D. biển Nhật Bản thuận lợi phát triển giao thông.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  A. đa dạng và phong phú.

  B. than và đồng có trữ lượng lớn.

  C. nghèo khoáng sản nhưng có dầu mỏ.

  D. ít đa dạng nhưng phân bố tập trung.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA