RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 4 trang 14 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 14 SBT Địa lí 11

Điền những thông tin cần thiết vào bảng sau:

 

Nguyên nhân

Hậu quả

Giải pháp

Biến đổi khí hậu toàn cầu và suy giảm tầng ôdôn

 

 

 

Ô nhiễm nguồn nước ngọt, biển và đại dương

 

 

 

Suy giảm đa dạng sinh vật 

 

 

 

 
ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 

Nguyên nhân

Hậu quả

Giải pháp

Biến đổi khí hậu toàn cầu và suy giảm tầng ôdỏn

- Thải khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính.

- Từ các ngành sản xuất điện và các ngành công nghiệp sử dụng than đốt.

- Băng tan, mực nước biển dâng.

- Ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt và sản xuất.

Cắt giảm lượng CO2, SO2…trong sản xuất và sinh hoạt…

 

Ô nhiễm nguồn nước ngọt, biển và đại dương

- Chất thải công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt chưa được xử lý đổ vào các sông, hồ

- Vận chuyển dầu, sự cố tràn dầu

- Thiếu nguồn nước sạch.
- Ảnh hưởng đến sức khoẻ của con người và các sinh vật thuỷ sản...

 

- Xây dựng nhà máy xử lí chất thải

- Đảm bảo an toàn hàng hải.

 

Suy giảm đa dạng sinh vật

- Khai thác thiên nhiên quá mức.

- Thiếu hiểu biết trong việc khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

- Mất đi nhiều loài sinh vật, nguồn thực phẩm, nguyên liệu…

- Mất cân bằng sinh thái.

 

- Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên.

- Có ý thức bảo vệ tự nhiên.

- Khai thác và sử dụng hợp lý…..

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 14 SBT Địa lí 11 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA