RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 3 trang 59 SBT Địa lí 11

Bài tập 3 trang 59 SBT Địa lí 11

Dựa vào lược đồ công nghiệp Nhật Bản để hoàn thành bảng dưới đây:

Tên trung tâm

Các ngành công nghiệp của trung tâm

 

 

 
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

CÁC TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP RẤT LỚN CỦA NHẬT BẢN

Tên trung tâm

Các ngành công nghiệp cùa trung tâm

Tôkiô

Điện tử, viễn thông; Cơ khí; Sản xuất ôtô; Dệt may

Iôcôhama

Đóng tàu; Thực phẩm; luyện kim đen; Hóa dầu

Caoaxaki

Luyện kim đen;hóa chất, cơ khí, chế tạo máy bay

Nagôia

Hóa chất, chế tạo máy bay, sản xuất ôtô; luyện kim đen;

Kiôtô

Luyện kim màu; Hóa dầu, chế tạo máy bay, Cơ khí

Côbê

Đóng tàu; Cơ khí; Sản xuất ôtô; Dệt may

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 59 SBT Địa lí 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 53 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 53 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 54 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 54 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 7 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 8 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 9 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 10 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 11 trang 455 SBT Địa lí 11

Bài tập 12 trang 56 SBT Địa lí 11

Bài tập 13 trang 56 SBT Địa lí 11

Bài tập 14 trang 57 SBT Địa lí 11

Bài tập 15 trang 57 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 58 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 58 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 60 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 61 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 7 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 8 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 64 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 40 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 40 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 41 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 42 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 42 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 44 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 5 trang 44 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 78 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 78 SGK Địa lý 11

Bài tập 3 trang 78 SGK Địa lý 11

Bài tập 1 trang 83 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 83 SGK Địa lý 11

Bài tập 3 trang 83 SGK Địa lý 11

 • Nguyễn Thanh Hà

  A. thương mại và du lịch.

  B. thương mại và tài chính.

  C. tài chính và du lịch.

  D. tài chính và giao thông vận tải.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  thuy linh

  A. Thái Bình Dương.

  B. Bắc Băng Dương.

  C. Ấn Độ Dương.

  D. Đại Tây Dương.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Đào Nguyễn Duy Thắng
  Ở Nhật Bản, thuật ngữ ' duy trì cơ cấu kinh tế hai tầng' có ý nghia gì?

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
YOMEDIA