RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 2 trang 11 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 11 SBT Địa lí 11

Điền vào bảng sau những hệ quả của toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế.

TOÀN CẦU HÓA VÀ KHU VỰC HÓA KINH TẾ

Hệ quả

Toàn cầu hoá kinh tế

Khu vực hoá

Tích cực

 

 

Tiêu cực

 

 

 

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Hệ quả

Toàn cầu hoá kinh tế

Khu vực hoá

Tích cực

- Thúc đẩy sản xuất phát triển tăng trưởng kinh tế toàn cầu

- Đẩy nhanh đầu tư

- Tăng cường sự hợp tác quốc tế

 

 

- Tạo động lực thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế.

- Tăng cường tự do thương mại, đầu tư dịch vụ trong phạm vi khu vực cũng như các khu vực khác với nhau.

- Góp phần bảo vệ lợi ích của các nước thành viên.

- Thúc đẩy quá trình mở cửa thị trường của các quốc gia.

- Tạo lập những thị trường khu vực rộng lớn.

- Tăng cường quá trình toàn cầu hóa kinh tế thế giới.

Tiêu cực

- Gia tăng khoảng cách giàu nghèo.

- Làm nảy sinh tình trạng phá sản, thất nghiệp trầm trọng

- Các quốc gia dễ bị phụ thuộc

- Vấn đề quyền lực của các quốc gia

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 11 SBT Địa lí 11 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
YOMEDIA