RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 14 trang 57 SBT Địa lí 11

Bài tập 14 trang 57 SBT Địa lí 11

Cho bảng số liệu sau:

Năm

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Tốc độ tăng trưởng

5,1

1,5

2,3

2,5

4,7

0,5

Nhận xét và giải thích các bảng số liệu sau. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14

 • Tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản có sự biển động không ổn định.
  • Giai đoạn 1990 – 1995: GDP giảm mạnh và giảm 3,6%.
  • Giai đoạn 1995 – 2010: GDP tăng liên tục qua các năm và tăng thêm 3,2%.
  • Giải đoạn 2010 – 2015: GDP giảm mạnh và giảm tới 4,2%.

=> Nhìn chung cả giai đoạn 1990 – 2015, GDP của Nhật Bản giảm mạnh và giảm 4,6%.

 • Giải thích: GDP của Nhật Bản không ổn định là do tác động của thị trường, sự khủng hoảng kinh tế của một số nước làm GDP của Nhật Bản nói riêng và nhiều nước trên thế giới nói chung bị ảnh hưởng,…

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 57 SBT Địa lí 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 53 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 53 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 54 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 54 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 7 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 8 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 9 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 10 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 11 trang 455 SBT Địa lí 11

Bài tập 12 trang 56 SBT Địa lí 11

Bài tập 13 trang 56 SBT Địa lí 11

Bài tập 15 trang 57 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 58 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 58 SBT Địa lí 11

Bài tập 3 trang 59 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 60 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 61 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 7 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 8 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 64 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 40 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 40 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 41 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 42 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 42 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 44 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 5 trang 44 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 78 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 78 SGK Địa lý 11

Bài tập 3 trang 78 SGK Địa lý 11

Bài tập 1 trang 83 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 83 SGK Địa lý 11

Bài tập 3 trang 83 SGK Địa lý 11

 • Nguyen Tien

  tóm tắt các giai đoạn phát triển kinh tế Nhật

  Theo dõi (0) 7 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Diễm Trang

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Nguyễn Mạnh Hà
  Tại sao cho rằng công nghiệp tạo ra sức mạnh cho nền kinh tế nhật bản
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
YOMEDIA