RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 11 trang 455 SBT Địa lí 11

Bài tập 11 trang 455 SBT Địa lí 11

Hoàn thành các bảng sau:

 ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ NHẬT BẢN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Thuận lợi

Khó khăn

 

 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ NHẬT BẢN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Thuận lợi

Khó khăn

+ Dân số đông, nguồn lao động dồi dào.

+ Người lao động Nhật Bản cần cù, làm việc tích cực, với ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm rất cao, đầu tư cho giáo dục là động lực cho phát triển kinh tế.

+ Dân số già gây thiếu nguồn lao động trong tương lai.

+ Chi phí cho người già lớn (y tế, nuôi dưỡng, bảo hiểm xã hội và các phúc lợi công,...)

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 455 SBT Địa lí 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 53 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 53 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 54 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 54 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 7 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 8 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 9 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 10 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 12 trang 56 SBT Địa lí 11

Bài tập 13 trang 56 SBT Địa lí 11

Bài tập 14 trang 57 SBT Địa lí 11

Bài tập 15 trang 57 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 58 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 58 SBT Địa lí 11

Bài tập 3 trang 59 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 60 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 61 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 7 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 8 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 64 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 40 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 40 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 41 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 42 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 42 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 44 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 5 trang 44 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 78 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 78 SGK Địa lý 11

Bài tập 3 trang 78 SGK Địa lý 11

Bài tập 1 trang 83 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 83 SGK Địa lý 11

Bài tập 3 trang 83 SGK Địa lý 11

 • Đậu Thu Hoài
  Câu 1. Phân tích những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên của Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế.Câu 2. Sự phát triển nền kinh tế Nhật Bản từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay được chia thành mấy giai đoạn lớn? Nêu đặc điểm nền kinh tế trong các giai đoạn trên và nguyên nhân của các đặc điểm đó. Câu 3. Nhật Bản là một cường quốc kinh tế lớn trên thế giới. Hãy dựa vào bài 9- tiết 2 và các thông tin trên trang mạng, báo chí... Em hãy chứng minh điều này!
  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  부흐우

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Lý Thùy Linh

  A: Phía Bắc Nhật Bản 

  B Phía Nám Nhật Bản

  C Khu vực trung tâm Nhật Bản

  D Ven biển Nhật Bản

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
YOMEDIA