RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 10 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 10 trang 55 SBT Địa lí 11

Cho bảng số liệu sau:

SỐ DÂN VÀ CƠ CẤU DÂN SỐ THEO ĐỘ TUỔI CỦA NHẬT BẢN QUA CÁC NĂM

Năm

Độ tuổi

1950

1970

1997

2005

2010

2014

Dự báo 2015

Dưới 15 tuổi (%)

35,4

23,9

15,3

13,9

13,3

12,9

11,7

Từ 15-64 tuổi (%)

59,6

69,0

69,0

66,9

63,8

60,8

60,1

Trên 65 tuổi (%)

5,0

7,1

15,7

19,2

22,9

26,3

28,2

Số dân (triệu người)

83.0

104,0

126,0

127,7

127,3

126,6

117,0

Nhận xét về sự biến động dân số của Nhật Bản trong giai đoạn 1950-2014.

Phương pháp giải - Xem chi tiết 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

Nhận xét về sự biến động dân số của Nhật Bản trong giai đoạn 1950-2014.

Dân số Nhật Bản trong giai đoạn 1950-2014 có nhiều biến động:

 • Giai đoạn 1950-2005 dân số tăng do bù đắp hậu quả sau chiến tranh.
 • Giai đoạn 2005 đến nay dân số có xu hướng giảm do trình độ dân trí cao, chất lượng cuộc sống tốt, tư tưởng độc thân, kết hôn muộn.

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 55 SBT Địa lí 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 53 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 53 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 54 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 54 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 7 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 8 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 9 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 11 trang 455 SBT Địa lí 11

Bài tập 12 trang 56 SBT Địa lí 11

Bài tập 13 trang 56 SBT Địa lí 11

Bài tập 14 trang 57 SBT Địa lí 11

Bài tập 15 trang 57 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 58 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 58 SBT Địa lí 11

Bài tập 3 trang 59 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 60 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 61 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 7 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 8 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 64 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 40 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 40 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 41 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 42 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 42 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 44 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 5 trang 44 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 78 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 78 SGK Địa lý 11

Bài tập 3 trang 78 SGK Địa lý 11

Bài tập 1 trang 83 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 83 SGK Địa lý 11

Bài tập 3 trang 83 SGK Địa lý 11

 • Nguyễn Thanh Trúc
  Loại khoáng sản nào có nhiều nhất ở nhật bản
  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Nguyễn Trà Long

  c​hứ​ng minh nhậ​t bả​n là​ ngư​ờ​i khổ​ng lồ​ trong hoạt​ đ​ộ​ng thư​ơ​ng mại​ thế​ giới

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  Phân tích điều kiện và tình hình phát triển ngành công nghiệp Nhật Bản ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA