RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 62 SBT Địa lí 11

Dựa vào bảng dưới đây, hãy:

GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 1990 - 2004

(Đơn vị: tỉ USD)

Năm

Lĩnh vực

1990

1995

2000

2001

2004

Xuất khẩu

287,6

443,1

479,2

403,5

565,7

Nhập khẩu

235,4

335,9

379,5

349,1

454,5

a) Tính cơ cấu xuất, nhập khẩu của Nhật Bản và điền vào bảng

b) Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi trong cơ cấu xuất, nhập khẩu của Nhật Bản trong giai đoạn 1990 - 2004. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

a) Xử lí số liệu:

 

1990

1995

2000

2001

2004

Xuất khẩu

54,99

56,88

55,17

53,61

55,45

Nhập khẩu

45,01

43,12

44,83

46,39

44,55

b)

 • Vẽ biểu đồ miền:
  • Yêu cầu: Chính xác, đẹp
  • Có chú giải, tên biểu đồ
 • Nhận xét:
  • Nhìn chung, giá trị xuất nhập khẩu của Nhật Bản có sự thay đổi qua các năm và cơ cấu dần tiến tới sự cân đối.
  • Từ năm 1990 – 2010: Nhật Bản luôn là nước xuất siêu và xuất siêu lớn nhất vào năm 1995 (xuất khẩu chiến tới 56,9%), xuất siêu 13,8%.
  • Năm 2015, Nhật Bản nhập siêu nhưng rất ít (chỉ chiếm 1,8%). 

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 62 SBT Địa lí 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 53 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 53 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 54 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 54 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 7 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 8 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 9 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 10 trang 55 SBT Địa lí 11

Bài tập 11 trang 455 SBT Địa lí 11

Bài tập 12 trang 56 SBT Địa lí 11

Bài tập 13 trang 56 SBT Địa lí 11

Bài tập 14 trang 57 SBT Địa lí 11

Bài tập 15 trang 57 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 58 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 58 SBT Địa lí 11

Bài tập 3 trang 59 SBT Địa lí 11

Bài tập 4 trang 60 SBT Địa lí 11

Bài tập 5 trang 61 SBT Địa lí 11

Bài tập 6 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 7 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 8 trang 62 SBT Địa lí 11

Bài tập 2 trang 64 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 40 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 40 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 41 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 42 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 42 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 44 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 5 trang 44 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 78 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 78 SGK Địa lý 11

Bài tập 3 trang 78 SGK Địa lý 11

Bài tập 1 trang 83 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 83 SGK Địa lý 11

Bài tập 3 trang 83 SGK Địa lý 11

 • Truc Ly

  a. Là trở ngại khi Nhật Bản hợp tác lao động với các nước khác.

  b. Có ảnh hưởng ít nhiều đến sự phát triển kinh tế của Nhật Bản.

  c. Đã tạo nên sự cách biệt của người Nhật với người dân các nước khác.

  d. Là nhân tố quan trọng hàng đầu thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản phát triển.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Thu Hang

  A. Giá trị sản lượng công nghiệp đứng thứ 2 thế giới, chiếm vị trí cao về các ngành công nghiệp hiện đại.

  B. Có tới 80% lao động hoạt động trong ngành công nghiệp.

  C. Sản phẩm công nghiệp đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước.

  D. Hằng năm xuất khẩu nhiều sản phẩm công nghiệp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  A. Một phần diện tích trồng lúa dành cho quần cư.

  B. Mức tiêu thụ gạo trên đầu người giảm và năng suất lúa ngày càng cao.

  C. Nhật Bản có xu hướng nhập khẩu gạo từ bên ngoài.

  D. Diện tích dành cho trồng chè, thuốc lá, dâu tằm tăng lên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA